Gadenavn

Nr.

Anv.

Ejer

Matr. Nr.

Tidspunkt

Bemærkninger

Knokbjerg

1

H

Svend Aage Madsen

326,23


-

Knokbjerg

2

H

Wilfried Mastrup og Erna P. Andersen

478,23


Truckfører -

Knokbjerg

3

H

Jørgen Hansen og Lotte Knudsen

329,23


- -

Knokbjerg

5

H

Erik Hansen Sørensen

330,23


-

Knokbjerg

6

H

Jens Peter Helmuth Boyschau Ejvind Hougaard Jytte Merete Schmidth Herbst

322,23


- - Driftleder/langturschauffør Ekspeditrice -

Knokbjerg

7

H

Per Koustrup Peter Hoech

347,23


Landbrugskonsulent Tømrersvend

Knokbjerg

8

H

Heinrich Nielsen Helge Kastrup

289,23


Fodermester på Marstrupgaard Vognmand

Knokbjerg

9

H

Ib Seide

352,23


-

Knokbjerg

10

H

Christian Hoffbeck Lind Susanne Hye og Finn Uldal Nielsen

288,23


Skomager Bankassistent Elektriker

Knokbjerg

11

H

Jørgen Mathias Jessen

357,23


Svejser

Knokbjerg

13

H

Susanne J. Balsam-

Knokbjerg

18

V

Johannes Lind Bo og Pia Rasmussen

196,23


Karetmager Ekspedient

Knokbjerg

19

G

??? Johan Følster Egon Larsen Anna Bothilde Ørumgaard Orla Ørumgård

138mfl,23

o. 1813 1935 - -

- Forpagter - Gårdejer Specialarbejder

Knokbjerg

23

H

Karl Nissen Mona Petersen

106,23

- -

Vognmand -

Knokbjerg

24

G

???? Cristian Bruun Bruun Jens Peter Helmut Boyschau Helga Madsen Kim Allan Schøtt

2mfl,23

o. 1550 o.1670 - - 1982 -

”Marstrupgaard” Faderen var præst i Hoptrup - - -

Knokbjerg

25

H

Henry Peter Okholm Yvonne Diehl og Svenning Kilian Bergqvist

129,24


Murersvend SFO Leder Journalist

Knokbjerg

26

H

Dvs Præster Marstrupgaard Bent Johansen Hanne og Jørgen Peder Mortensen

507,23


Præstegård for Hoptrup sogn indtil 1786 Fodermesterbolig Mekaniker Hjemmehjælp Chauffør

Knokbjerg

32

H

Morten Alex Roest

79,23


Depotarbejder

Knokbjerg

47

H

Ove Jørn Hans-Henrik og Joan Riis

38,23


Boligdekoratør -

Knokbjerg

49

H

Fritz Kragh Olsen Ove Limmose

144,23


- -

Knokbjerg

51

?

Niels Jürgensen Tina Galsgaard

45,23


- Kontorassistent

Knokbjerg

61

?

Verner Boy Jacobsen

468,23


Formand

Knokbjerg

63

H

Lars Toft og Annamarie Wagner Pedersen

26,23


Murer -

Knokbjerg

73

?

Karsten Boyschau Madsem

640mfl,23


- -

Knokbjerg

94A

G/V

Jordlovsudvalget Anker Juhl Petersen Peter Christian Godbersen

137mfl,22

- 1940

- ”Højvang” Landmand Elinstallatør

Marstrup Bygade

89

V

ALC Entreprise A/S

616,23


Entreprenør

Marstrup Bygade

98

?

Svend Aage Christiansen

617,23


-

Marstrup Bygade

100

V

ALC Entreprise A/S

393,23


-

Marstrup Bygade

102A

G

Jørgen og Karin Christiansen

173mfl,23


? /Ekspedient

Marstrup Bygade

106

V

J. T. Tonnesen Haderslev Kommune

23,23


Møller, Marstrup mølle -

Marstrup Bygade

107

V

Dong Distribution

603,23


-

Marstrup Bygade

108

H

Hans Martin Rohde

515,23


Smedesvend

Marstrup Bygade

110

H

Folmer Flebbe

514,23


Snedker

Marstrup Bygade

111

V

Marstrup kommune

172,23


Skole nr. 2, indtil 1914 -

Marstrup Bygade

112


Jens Jørgen Nielsen

169,23


- -

Marstrup Bygade

112a

V

Henry Knud Schultz

517,23Marstrup Bygade

114

V

Karl Madsen Nis Beck Sørensen Valdemar Borg Yung Jin Andersen

284,23


Kreaturhandler Last og lillebil vognmand Mekaniker -

Marstrup Bygade

115

V

Haderslev Kommune

83mfl.,23


Marstrup Skole

Marstrup Bygade

116


Lise Poulsen

128,23


-

Marstrup Bygade

118

V

Valdemar Borg Per M. Bossen Andreas Hansen

223,23

1964 1970

Marstrup Maskinværksted - Marstrup Autoværksted

Marstrup Bygade

119


Ebbe Kurt Sørensen

200,23


-

Marstrup Bygade

120

V

Franz Pirk

152,23


Ejendom

Marstrup Bygade

121


Marstrup Vandværk I/S

269,23


-

Marstrup Bygade

122

V

P. Fraefel VærktøjsfabrikA/S

112,23


Mejeri Marstrup værkstedsfabrik

Marstrup Bygade

123


Mogens Simoni Jacobsen

355,23Marstrup Bygade

125

V

Hans Christensen Erik Christensen Anni Christensen Jørgensen Dorthe og Tage Jepsen L.K.S Ejendomme Aps Morten Pedersen Lang

96,23


Købmand Købmand Købmand Købmand Købmand Købmandforretning Købmand/posthus

Marstrup Bygade

126


Ole Christiansen

272,23


-

Marstrup Bygade

127


Hans Erik Christensen

134,23


-

Marstrup Bygade

128


Hans Boysen Bent Boysen

309,23


Malermester

Marstrup Bygade

129


Hans Uldall-

Marstrup Bygade

130a

V

Johan Bruun

310,23


Snedkerværksted

Marstrup Bygade

131

V

Karl Madsen Frederik Bruun - P. Friis Jessen (Vedsted) Bergine og Holger Bonde Preben Weber

140,23

1970 1971

Handelsmand Bødker Posthus Elforretning Sparekasse Filial (Bondesbank i omtale)

Marstrup Bygade

132


Marie Sørensen

122,23


-

Marstrup Bygade

133


Carl Carstensen Anna RavnHandelsmand/Kreaturhandler Frue

Marstrup Bygade

134a

V

Hans Henrik Riis

153,23


Købmandsbutik indtil 1983

Marstrup Bygade

135


Nis Kyhl senior Nis Kyhl John Thomas Kyhl

117,23


Maskinbygger/Forretning/Maskinhandel - -

Marstrup Bygade

136

V

Cathrine Dahl Hans Jørgen Dahl Hans Dahl Ivan Byrild Pedersen

119mfl,23


Frue Karetmager Karetmager -

Marstrup Bygade

137

V

Martin Kyhl Nis Kyhl Christian Mortensen Hans Albert Jensen Hans Ejner Jensen


1946 1989

Smedværksted

Marstrup Bygade

138


Gunnar Pedersen

116mfl,23

-

-

Marstrup Bygade

139


Allan Christian Nielsen

327,23

-

-

Marstrup Bygade

141a

V

Svend Dixen

161,23

-

Marstrup Bageri

Marstrup Bygade

163

G

Christian Loff Hans Sørensen Jørgen Johannes Kruse Flemming Schmidt

53mfl,23

- - 1969 -

Gårdejer Gårdejer Gårdejer Gårdejer

Marstrup Bygade

166


Anker Frederiksen Jan Sørensen

19,23

- -

Gårdejer          -

Marstrup Bygade

174


John Helles Simonsen

15,23

-

Festsange

Kærsmindevej

1


Jens Peter Helmuth Boyschau Flemming Jensen

227,23

- -

- -

Kærsmindevej

2


Alfred M. Vilstrup Jens Peder Jensen

353,23 -

- -

Skovfoged -

Kærsmindevej

3A

V

Haderslev Kommune

290,23

-

-

Kærsmindevej

3B

V

Haderslev Kommune

281,23

-

-

Kærsmindevej

4


Peder Christensen Marie Christensen

270,23 -

- -

Mejeriarbejder Kogekone

Kærsmindevej

5

V

Michal Tonnesen ??? Haderslev Kommune

259,23 - -

- - -

Møllebygger og Stenhugger af kværne 1930 og 40erne Gartneri Marstrup børnehave

Kærsmindevej

6


Keld Gildberg Byrild

286,23

-

Murermester

Kærsmindevej

7


??? Leif Boysen

30,24

- -

Tømerværksted, Røgeri af kød Depotindehaver/Fredericia margarine

Kærsmindevej

8


Karl Frederik Nielsen Thomas Have Büchert

287,23

- -

Tømrer -

Kærsmindevej

9


Hans Bonde Torben Lorentzen

229,23 -

- -

Fhv. Gårdejer -

Kærsmindevej

9B


Erich Helmuth Erichsen Niels Jessen

513,24 601,23

- -

- -

Kærsmindevej

10A

V

Marstrup Vandværk I/S

313,23

-

-

Kærsmindevej

11


Carl D. Eriksen Erik  Eriksen Rita Erichsen Per Vinholt Jensen

54,23 - - -

- - - -

Marstrup Maskinsnedkeri Marstrup Maskinsnedkeri Damefrisør -

Kærsmindevej

12


Signe Kristensen John Henriksen

179,23

- -

- -

Kærsmindevej

13


NN Thielst Cathr. Thilst Karl F. Becker og Carl Eriksen Erik Eriksen


Brændt - 1939 - 1985

Snedkermester Frue Snedkere - Snedker

Kærsmindevej

14

H

Carl Limmose Sonja Magdalene Limmose

358,23

- -

Kontrolassistent -

Kærsmindevej

16


Carl Nielsen Jens Jørgensen John Henriksen

235,23

- - -

Tømrerværksted Mekaniker og Cykelsmed -

Kærsmindevej

16A


Jørgen Christian Jørgensen Rolf Dieter Rohwetter

551,23

- -

Købmand -

Kærsmindevej

18


Harald Laurids Lindbak Hans Albert Jensen Poul Johan Wiekhorst

203,23

- - -

Rentier - -

Kærsmindevej

20


Kjeld Bruun

174,23

-

-

Kærsmindevej

21

G

Oluf Peter Boyschau Nis Chr. Boyschau Madsen Helga Madsen Karsten Boyschau Madsen

9mfl,23

- 1968 - -

Gårdejer - Gårdejer Gårdejer

Kærsmindevej

24


??? ??? Mette Marie Jensen Carsten Kliver Egtved

325,23

- - - -

Marstrup Andelsvaskeri Büchert’s WWS Installatør, Fru -

Kærsmindevej

26


Kent ChristianWillumsen

599,23

-

-

Kærsmindevej

28


Michael Krongaard Ebsen

295,23

-

-

Kærsmindevej

30


Eva Büchert Per Jørgensen

296,23

- -

- -

Nørbygårdvej

1


Holger Jensen

396,23

-

Gartner

Nørbygårdvej

4

V

Dong Distribution

591,23

-

-

Nørbygårdvej

10


Andreas Frederiksen Iver Erichen Margit Fredlund Erichsen

267,23

- - -

Husmand Landmand -

Nørbygårdvej

14


Andreas Frederiksen Mads Peter Have Henrik Hansen Kjeld Thomsen Schøtt

243,23

1937 - 1989 -

”Østervang”, Statshusmand Statshusmand Montør -

Nørbygårdvej

21


Christian Jørgensen Mette Jørgensen Barsøe Elisabeth Magdalene Barsøe Niels Søgaard Hans Jørgen Sørensen Høy Jep Mathias Høy Jes Christian Høy

20,23

f, 1825 o. 1856 1866 1870 1881 1923 - 1958

”Elisabethsminde”, Gårdejer Gårdejeske Gårdejeske - - Gårdejer/vognmand - -

Nørbygårdvej

29


Nilsa I. Serrano Perez

37,23

-

-

Nørbygårdvej

34


Christian Georg Marek

163mfl,23

-

Arbejdsmand

Nørbygårdvej

40

G

? Knud Knudsen Kathrine Holst Jens Madsen Knudsen Hanne Knudsen

6,23

1738 - - 1971 2007

Gårdejer Gårdejer Gårdejer Gårdejer Gårdejer

Nørbygårdvej

50

G

??? Peter Christian Petersen Paul Danielsen Jacob Iver Riis Hans Jacobsen Riis Jørgen H. Schwerdtfeger Benny Ravn Bonde

8mfl,23

1865 f. 1831 - - 1935 - 1985

”Nørbygaard” Gårdejer Gårdejer - - - - -

Nørbygårdvej

53


Gunnar Poulsen Niels Juul Nielsen

452,23

- -

Hr.         -

Erlevvej

216

G

??? Lorens Boysen ‚Peter Sandvei

193,23

1864 1920 -

”Jørgensminde”, Gårdejer - -

Hestehaven

4


Haderslev kommune

333,23

-

-

Hestehaven

10

G

??? Frands Pirk Viggo Niels Pirk Ellinor Maren Minna Stig Pirk

39 mfl,23

1818 1914 1957 1957 -

”Saksildborg” Gårdejer Gårdejer Gårdejer -

Hestehaven

16


Aage Jepsen Susanne og Jørn Møller

33,23

- -

- -

Hestehaven

25

G

Hans Kay A.. Ahrensberg Bjarne Hansen Boytang og Hanne-kirstine lund Boytang

24,23

- - - - -

”Lindely” - Socialrådgiver - -

Hestehaven

29

G

??? Jens Hansen H. Hansen Benny Christian Clausen

22,23

1843 1933 - -

- Landmand Politibetjent -

Hestehaven

31


?? Tage P. Skovrup E. Michelsen Esben Michelsen

21,23

- - - -

Kro Gartner - Mejeritekniker

Hestehaven

32


Kaj Kjems

351,23

-

Landpostbud

Hestehaven

34


Godtfred Holm E. Holm Ejner Brandt Hansen og Mette Maria Holst Hansen

336,23

- - - -

Kontorassistent - - -

Hestehaven

35

G

NN Thulstrup Jens Busk Jacob Wollsted

56,23

- 1934 -

”Kirkedal” Gårdejer Gårdejer Gårdejer

Hestehaven

37


Karl Flemming Heldberg

297,23

-

Flyveleder

Hestehaven

38


Hans Kunstmann Gertrud Kunstmann Viggo Andreas Due-Hansen

334,23

- - -

- - -

Hestehaven

39


Peter Jessen Bork I. Bork Jimmi Møller Hansen og Elena Thestrup Jessen

315,23

- - - -

Arbejdsmand - - Pædagomedhjælper

Hestehaven

40


Helge Jørgensen Kurt Søndergaard Madsen og Anette Holberg Bruun

250,23

- - -

- - -

Hestehaven

41


Serverine Marie Nissen

314,23

-

Husejere

Hestehaven

42

V

J. P. Jørgensen Helge Jørgensen Kurt Søndergaard Madsen og Anette Holberg Bruun

201,23

- - - -

Oplagsplads - - -

Hestehaven

43


Kæthe Margrethe Poulsen M. Kristiansen Aage Roed og Mona Hansen Roed

324,23

- - - -

- - - -

Hestehaven

45


Hans Kunstmann Mogens Christensen Conni Birgitte Herbst Nissen og Flemming Nissen

298,23

- - - -

Lager og Værksted - Kontorassistent Gartner

Hestehaven

47

G

Peter Gaarde Marie Nissen Keld Leonhard V. Nissen

158,23

- - -

Gårdejer - -

Hestehaven

48


Søren Busk Kurt Nielsen Helge Egelund Rasmussen

25,23

1863 - 1970

Landmand Landmand Landmand

Hestehaven

59

G

???? Bertel Hansen B. Dichow Kurt Jørgensen

307mfl,23

- - - -

f. 1920 Smedeværksted Murermester - -

Kalmargårdvej

2


Marstrup Andelsfryseri I/S Anne Margrethe Jepsen

319,23

- -

Frysehus -

Kalmargårdvej

3


Jernbanestation Marstrup Forsamlingshus

273,23

- -

- -

Kalmargårdvej

4


Krag H. Iversen Stepan Ravn Berg og Inge Malene Berg

166,23

1911 - - -

Aftægtsbolig for ”Nørbygaard” - Cand. jur. -

Kalmargårdvej

5


Niels Sandholdt Petersen

294,23


Chauffør

Kalmargårdvej

6


Lars Sparsø Thygesen J. Ullits Dorthe Gade Lietzen og Jens Christian Tækker

121,23

- - - -

- - - -

Kalmargårdvej

7


Niels Lind E. Kähler

164,23

- -

- -

Kalmargårdvej

8


Haakon Foged R. Nielsen Pia Carlsen

159,23

- - -

Landpost - -

Kalmargårdvej

9

V

Christian Særkiær Nielsen Sidse Granlund og Betinna Boye Nørregaard

343,23

- - -

Arbejdsmand og Rulleforretning - -

Kalmargårdvej

10

V

Jens Ravn C. Hansen Jette Lytje

162,23

- - -

Gartneri - Sparekasseassistent

Kalmargårdvej

11


Jytte Boysen Eric Jonny Viborg og Jette Lock

365,23

- - -

- - -

Kalmargårdvej

12

V

Svend Hansen Christian Carlsen A. Carlsen Ejendomselskabet af 15/5 84

191,23

- - - -

Tømre og Murermester Gårdejer - -

Kalmargårdvej

13


Jens Madsen Knudsen Peter Christian Schmidt Lund

366,23

- - -

Gårdejer Maskinmester -

Kalmargårdvej

14


Nis Kusch J .Grenzlikovski Helle Frølund Jørgensen og Per Søgaard

261,23

- - - -

Gårdejer - - -

Kalmargårdvej

15


Hans Henrik Petersen Hans Christian Tygesen og Margit Luise Tygesen

546,23

- - -

Murerarbejdsmand Gårdejer -

Kalmargårdvej

16


Rogert Friis Jørgensen

499,23

-

Mekanikker

Kalmargårdvej

18


Kaj Hansen

498,23

-

Portør

Kalmargårdvej

20


Ditmar Ulrich Woydowski

479,23

-

Konstruktør

Kalmargårdvej

21


??? Peter Jens M. Knudsen Knud Knudsen Jens Madsen Knudsen Haderslev kommune

6,23

1738 - - -   1934

”Kalmargaard”, Gårdejer - Propritær Gårdejer -

Kalmargårdvej

22


Flemming F. Skov m. flere

497,23

-

Maskinarbejder

Kalmargårdvej

24


John Christian Lund

496,23

-

ANCA Kontorservice

Kalmargårdparken

14

H

Børge Fabrin Brodersen

606,48Pamhulevej

3

V

Carlo Egtved Torben Kliver Egtved

403mfl,23

- -

Vognmand -

Pamhulevej

4


Freddy Nissen

40,23

-

Chauffør

Pamhulevej

42


Marianne Nygaard


-

Lejer?

Pamhulevej

44

G

Hans Jensen Beck Chresten Beck Hans Christensen Beck

12mfl,23

1927 - -

Domænegård ”Pamhule” Gårdejer -

Pamhulevej

46

G

Christian Hansen Christensen Svend Christensen

223mfl,23

- - -

Gårdejer - Gårdejer

Pamhulevej

51

G

Jan Thorsen

210,23

-

-

Pamhulevej

56

V

Peter Holm Nottelmanns Autohandel Aps

392,23

- - -

Statshusmand - -

Pamhulevej

57


August Hansen Knud Erik Påske Ulla Paaske

211,23

o.1930 1976  -

- Landmand -

Pamhulevej

67


Laurits Larsen Lars Larsen Lars Iversen og Rikke Paaske Iversen

212,23

_ 1963 - -

Landmand Landmand Tømrer -

Pamhulevej

73


Johan Lund Helge Bruun Clausen

222,23

- 1985

- Dyrlæge

Pamhulevej

76

V

Kirsten A. Lorentzen

215,23

-

Flisehuset

Pamhulevej

96


Inge og Erik Fehse Bork

221,23 -

- -

Postbud -

Pamhulevej

97


Asmus Jørgensen Mads Lauritsen Jørgensen Hans-Henrik Riis og Joan Riis

213mfl,23

- 1959 - -

Statshusmand Gårdejer Elektrikker Sygehjælper

Pamhulevej

100


Jørgen Andreasen Kaj-Verner Krongaard

214,23

1924 -

Statshusmand Montør

Pamhulevej

110
-

-

Nørskovgårdvej

5


Nicolai Nicolajsen Kai Christensen Aarø

264mfl,23

1936 -

”Vighøj” Statshusmand Slagteriarbejder/Røgeri

Nørskovgårdvej

8


Heinrich Riis Elisabeth Nørgaard

265,23

1936 -

”Nørbygaardle” Bankassistent

Nørskovgårdvej

12


Max P. Jönsson Mathias Sohl Kaj Frank West

266,23

1936 - 1957

Statshusmand   Husmand

Nørskovgårdvej

15


??? Laurits Sørensen Flemming Lyhne

419,23

- 1942 -

- Gårdejer Major

Nørskovgårdvej

18


Alfred Nielsen Flemming Schmidt og Doris Bram Schmidt

264mfl,23

1936 - -

- Gårdejer -

Nørskovgårdvej

24


??? Niels Ebbesen Hansen


o. 1743 -

”Nørre Skovgaard” Gårdejer

Tøndervej

70


Johannes Theodor Boisen

238mfl,23

-

Gårdejer

Tøndervej

71


Morten Jensnen Cathrine Dammgaard Nis Hansen Callesen Kraack Hans Christian Overbeck Ludvig Beck Gorm Thomsen Peter Jacobsen Jørgen Holst Anna Hansen Høferverwaltnung A/S ”, Vogelsang” Christian Dinesen Basøe Steen Thielsen


1804 - 1846 1892 1910 1915 1915 1923 1924 1930 1931 - 1946 -

Gårdejer, ”Toftvang” (navnet tinglyst 1951) Gårdejerske, enkefrue Gårdejer Gårdejer Gårdejer Gårdejer Gårdejer Gårdejer Gårdejer Gårdejer - - Gårdejer -

Tøndervej

72


Jens Peter Paulsen John Outzen

247,mfl,23

- 1990

Gårdejer Gårdejer/Mekaniker

Tøndervej

99

V

Haderslev Kommune

575,23

-

Køreteknisk Anlæg

Tøndervej

101

V

Direktoratet for Fødevareerhverv

302,23

- -

- -

Tøndervej

175


??? Niels Jørgensen Hansen Thomas Thomsen Christian Lauridzen Bonde Anton Bonde Lars Knudsen og Britta Christensen

18,23

1854 f. 1890 f. 1914 1937 1974 -

”Wogenslund” Gårdejer Gårdejer Gårdejer Gårdejer - -

Tøndervej

180


Arne Byril Carstensen

31,23

-

-

Tøndervej

181


Otto Juhl Nielsen og Helle Kjær Nielsen

91mfl,23

- -

Procesopratør Butiksassistent

Rundbjerg

1


Kaj og Astrid Jensen

109,23

-

Værkfører/Køkkenmedhjælp

Rundbjerg

2


Gurli Thymann

78,23

-

-

Rundbjerg

5


Helga Madsen

110,23

-

-

Rundbjerg

7


Mathias Gøttig Scanglas Marstrup Doors A/S

192, 23

- - -

Gårdejer - -

Rundbjerg

10


Leif Nielsen

467,23

-

-

Rundbjerg

12


Karsten og Hanne Jørgensen

564,23

-

Tømrersvend/?

Rundbjerg

14


Kim og Birgitte Hye

394,23

-

-

Rundbjerg

20


Benny Ravn Bonde

16mfl,23

-

Gårdejer

Rundbjerg

32


Kirsten Dahlgaard og Vibeke Møller

398,23

- -

- -

Rundbjerg

38


Jørgen Thomas og Bjarke Thomas Rollmann

189,23

- -

- -

Rundbjerg

42


Poul Hansen Høier og Anita Lund Høier

124,23

- -

Cykelmekanikker Slagtesvend

Rundbjerg

50


Flemming Schmidt

55mfl.23

-

Gårdejer

Rundbjerg

59


Johannes Geradus Pelgröm

123mfl,23

-

Gårdejer (Hollænder bor i Sønder Vilstrup)

Rundbjerg

60


??? Hans Juhl Hans Kristian Juhl

20mfl,23

1853 1929 -

”Munkehøj” Gårdejer Chauffør

Hytkærvej

8


Kathrine Niemann Tinne Niemann Jørgen Wogensen Bonde og Anja Christina Henriksen Bonde

125,23

- - - - -

- - Kontorassistent - -

Hytkærvej

9


Erik Lei

292,23

-

-

Hytkærvej

15

V

Dinesen Basøe Carl Gram Chresten Pedersen Erik Christensen Lei

14mfl,23

- - - 1977

”Rydbjerggaard”, Gårdejer Gårdejer Rydshave Skovfoged

Hytkærvej

17


Sigurd Reflund Thomsen Jørgen Frederik Schøtt

350,23

- -

Hr. Overmontør

Hytkærvej

25


Carl Gaarde Lise Borg Gaarde

338mfl,23

- -

- -

Hytkærvej

40


Martin C. Møller Torben Sandholdt Hemmingensen og Ruth Hemmingensen

209,23

- - - -

Slagtemester - - -

Hytkærvej

60


Anders Hansen Nicolaus P. Vibe Andreas Andersen Dennis Petersen Møller

208mfl,23

1924 1950 - -

Statshusmand Statshusmand Statshusmand Bogholder

Hytkærvej

74


??? Frederik Liens Egon Henriksen

207,23

1924 - 1967

- - Tømrer og Snedkerforretning

Hytkærvej

79


Alex Skøtt

171mfl,23

-

Klejnsmed

Hytkærvej

80


???

???

-

-

Lysmosen

1


Laurids Chr. Iversen Kirsten Holst Henriksen og Steen Kalborg Henriksen

372,23

- - -

Revisor - -

Lysmosen

2

H

Nina Larsen

384,23

-

-

Lysmosen

4

H

Jørgen Stauager Pahuus og Bodil Margretha Koch

385,23

- -

Pedel -

Lysmosen

5

H

Knud Erik Vildfang Jensen

380,23

-

Kriminalassistent

Lysmosen

6

H

Knud Nørgaard

386,23

-

Salgskonsulent

Lysmosen

7

H

Kjeld Fynbo Hansen

381,23

-

Postkontrollør/Exam. Pharm.

Lysmosen

9

H

Mogens T. Gastrup Henning Ebsen og Maj-Britt Boysen Ebseb

383,23

- - -

Overfenrik - -

Lysmosen

10

H

Mariane Kirstine Jacobsen

388,23

-

-

Lysmosen

11

H

Allan Schmidt og Dorte Vind Jessen

382,23

- -

- Kontorassistent

Lysmosen

12

H

Anette Kragelund Paulsen Og Carsten Paulsen

389,23

- -

Arbejder Autoel mekanikker

Lysmosen

13

H

Jens Christian Munkøe Bent Erik Stuck

378,23

- -

- Chauffør

Lysmosen

15

H

Peter Krongaard Richard Diedrich Mogens Lauridsen og Annette k. Nielsen

377,23

1978 - - -

Fhv. Gårdejer - - -

Lysmosen

17

H

Andrea Lange Jens Nielsen og Dorthe Kirstine Nybo Nielsen

376,23

- - -

Fru - -

Lysmosen

19

H

Carl Hansen Richard Willi Karl Diedrich

375,23

- -

Ingeniør Ingeniør

Lysmosen

20

H

Hans Lorentzen Per Alstrøm Andersen

120,23

- -

Pensonist -

Lysmosen

22

H

Oscar von Qualen Erling Jørgensen

414,23

- -

Fyrbøder Revisorassistent

Lysmosen

24

H

Henning Stab Nielsen Mfl. Lars Enrico Andersen Paulsen og Anne Marie Paulsen

415,23

- - - -

Assistent Mekanikker - -

Lysmosen

26

H

Martin Krab Bo Nørgaard og Marlene Ebsen Nørgaard

405,23

- - -

- - Frisørelev

Lysmosen

28

H

Kaj Videbeck Jørgen Hundevadt Iversen

391,23

1965 1968

Førstelærer, Marstrup skole Ingeniør

Lysmosen

30

H

Kirsten Jensen Johannes Iwer Nielsen og Birgit Schmidt Nielsen

410,23

- - -

Fru Køkkenassistent Traktormekanikker

Lysmosen

32

H

Niels Johnsen Karin Pedersen Haa

369,23

- -

- -

Lysmosen

34

H

Bergine Bonde Steffen Erbs Lybæk

368,23

- -

Gårdejerske -

Marstrup S. by

1

H

Johan P. Paust

1,24

-

Arbejder

Marstrup S. by

3

H

Viggo Jensen

113,24

-

Arbejdsmand/lokal formand Arbejdsmandsf.

Marstrup S. by

9

G

Anton Gårde

7,24

-

Gårdejer

Marstrup S. by

15

H

Kurt J. H. Jensen

360,24

-

Klejnsmed

Marstrup S. by

35

H

Hans Beck

281,24

-

-

Marstrup S. by

8

H

Bernt Stange

195,24

-

Mekaniker

Marstrup S. by

14

H

Johannes Petersen Allan Hye

80,24

-

Arbejdsmand -

Marstrup S. by

20

H

Otto von Qualen

363,24

-

Slagter

Marstrup S. by


H

Holger Damm

98,24

-

Montør

Søtoften

2


Hans Oskar Asmussen Schmidt

495,23

- -

Tømrersvend

Søtoften

3

H

Folmer Hansen Jens Erik Riis

474,23

- -

- Telegrafarbejder

Søtoften

4

H

Hans Henrik Fabricius Pia Lindblad Hansen

488.23

- -

- Elev

Søtoften

5

H

Dieter Wolfgang C. Dall

487,23

- -

Elinstalletør

Søtoften

6

H

Ebbe Krogh Jim Jensen og Vivi Schmidt

489,23

- -

Adjunkt Elev/Revisorassistent

Søtoften

7

H

Holger Holm John Christian Noer og Gudrun Hansen Noer

475,23

- - -

Montør Husmand -

Søtoften

8

H

Bent Thomsen Hoeck

490,23

- -

Chauffør

Søtoften

9

H

Bernt Kristian Jepsen Henriette T. og Lars Grodt-Andersen

476,23

- - -


Søtoften

10

H

Kent Thykjær

491,23

-


Søtoften

11

H

Ole Andersen

481,23

-

Bankassistent

Søtoften

12

H

Frede Nielsen

500,23

-

Kontorassistent

Søtoften

13

H

Willy og Annemarie Gildhoff

482,23

- -


Søtoften

14

H

Mathilde Sofie Sørensen Kim Graakjær Christensen og Susanne Betina Christensen

473,23

- - - -


Søtoften

15

H

Christian Robert Schultz

483,23

-

Værkfører

Søtoften

16

H

Siegfred Boysen Peter Geil Borchert og Bente Borchert

492,23

- - -

- Lagerarbejder

Søtoften

17

H

Aage Erlang Henningsen Erik Andresen og Hanne Kjeldgaard Anbdresen

477,23

- - -

- Tømer Lærer

Søtoften

18

H

Aage Erbs Vibeke Kraack

480,23

- -


Søtoften

19

H

Tommy Jæpelt Kent Sydbøge

484,23

- -

- Salgschauffør

Søtoften

20

H

Christian Madsen Hans Kristian Kristiansen

501,23

- -

- Chauffør

Søtoften

21

H

Lars Lundum Gynther Nicolai Larsen

485,23

- -

- Fotograf

Søtoften

22

H

Lars Greve Clausen & Dorte Hvalsø

503,23

- -


Søtoften

23

H

Jørgen Lauritzen

566,23

-


Søtoften

24

H

Haderslev Kommune

407,23

-


Søvang

-


Søvang

6

H-


Søvang

18

H

M. Glæsel & Torben Mortensen

509,23

-

- -

Søvang

20

H

Henrik Kurth & Marian Tryk

508,23

-

-