Ottanggårdsvej

1

H

Haderslev Andelsboligforening

177,22

-

-

Ottanggårdsvej

2

H

Jørgen Christensen Pedersen

110,22

-

Maskinarbejder

Ottanggårdsvej

3

H

Gunnar C. Krogh?

?

-

Kontorist

Ottanggårdsvej

4

H

Helge Oskar Sørensen


-

Ledningsinspektør

Ottanggårdsvej

6

G

??? Ebbe Frandsen Dahl Ebbe Dahl Christian Ebbesen Dahl Christian Nissen Johannesen Ane Margrete E. Johannesen

6,22

1843 1923 - -

”Ottanggård” Gårdejer Gårdejer Gårdejer Gårdejer Gårdejer Gårdejer

Ottanggårdsvej

8

H

Knud Olufsen Kragh Hans Aage og Anni Muhsmann

186,22

- -

Fhv. Gårdejer -

Ottanggårdsvej

10

H

Poul Erik og Rauni M. Kjær

18,22

-


Hoptrup  Næsvej

10

H

Keld Richardt Roed og Lene Vang Nielsen

13,22

- -

Landskabsarkitekt -

Hoptrup  Næsvej

20

H

Marius Scherrebeck

195,22

-

-

Nedre Kestrup

1

H

Hans Åge Petersen Ingerlise Bommer

191,22

1967

- Tilskærer

Nedre Kestrup

3

V

?. Vogensen Bertel Vogensen Ejner Vogensen

69,22

1887 1920 1960

Mekaniker/Smed - -

Nedre Kestrup

5

V

Bertel Vogensen Bjarne Vogensen

289,22

o. 1960 -

Smed Underviser

Nedre Kestrup

?

H

Niels Jørgen Iversen

?

-

Lå før nr. 6, Brændt o. 1957

Nedre Kestrup

?

G

?

?

-

”Æ lille tyskers hus”, nedrevet

Nedre Kestrup

?

G

?

?

-

i marken, lille gård

Nedre Kestrup

6

H

Milert Andreas Eriksen Heike Marianne Sigel Glockow

43,22

- -

Pensionist -

Nedre Kestrup

10

H

??? Knud Nissen Peter Møller og en bror Hans Petersen Lars Heick Skau

24,22

1743 1783 - 1938 -

Den var en møllegård Gårdejer Gårdejer Gårdejer Landbrugselev

Nedre Kestrup

14

H

Mads Nissen Schøtt. Bergendorff

39,22

- -

Arbejdsmand -

Nedre Kestrup

16

H

??? Anton Petersen Skøtt Gottfried W. Friedrich Birgit Friedrich

44,22

1743 1911

- Gårdejer Hr Ekspeditrice.

Nedre Kestrup

19

H

Kaj Lei Johannes Karstoft  Nielsen

42,22


Landmand Lærer

Nedre Kestrup

31

H

Karoline Thomsen John Rosendahl Larsen

46,22


- Arbejdsmand

Nedre Kestrup

35

H

Morten Lauesgård Poul Holmgaard Nielsen og Connie Lauesgaard

13.22


Landmand Ingeniør Pædagog

Nedre Kestrup

37

G

Jørgen Haldrup Rasmussen

240,22


Gårdejer

Over Kestrup

2

V

Haderslev & omegns elforsyning

193,22Over Kestrup

8

H

Peter Madsen Holst Finn Henry Jørgensen

221,22


Gårdejer -

Over Kestrup

10

H

Peter Madsen Holst Gitte og Svend Aage Jensen

219,22


Gårdejer -

Over Kestrup

11

H

Carsten Walter Gorczynsky

207,22

1970

Fodermester

Over Kestrup

12

H

Maren Jacobsen Leif Bisballe Scheel og Anne Birgit Nannberg Scheel

208,22


Frau - -

Over Kestrup

13

H

Peter Holst Finn Andersen B. Toft

185,22

1962

- Forsikringsrevisor -

Over Kestrup

16

G

??? Iver Olufsen Kragh Rasmus Thomsen Peter Kyhl Sirgurd Leth Pedersen Andreas Holst Peter Madsen Holst Dennis Christensen Rosenberg

17m.fl,22

1743 1877 - 1907 1943 1944 1973 -

” Sønderlykkegård” Gårdejer Gårdejer Gårdejer Gårdejer Gårdejer Gårdejer Gårdejer

Over Kestrup

17

H

Andreas Holst Peter Holst Thomas Westergaard og Jannie Boysen Westergaard

218,22

1945 - - -

Gårdejer Gårdejer

Over Kestrup

18

G

Laue C. Assenholm Hans Clausen Assenholm Nis Clausen Hans Clausen Assenholm Flemming Schmidt

1m.fl,22

- f. 1835 1860 1896 -

Ft. 1803 Käthner Schulhalter Gårdejer Gårdejer Gårdejer, (overtager den efter sin bror) Gårdejer

Over Kestrup

19

H

Magnus Lauritzen Michal Lauritzen Svend Petersen

94,22

1937 1944 -

Smedemester Smedemester Direktør

Over Kestrup

20

H

Søren Åskov Jørgen og Mathias Lauesgård Hans Schmidt (Kelstrup?) Bruno’s søster Niels Oxholm Peter Holst Uta Margarete Danielsen Søren Villadsen Aaskov

14,22

- o. 1900 o. 1920 - 1935 1966 - -

Brændt o. 1900 Forpagter ? ? Forpagter Forpagter og senere ejer - -

Over Kestrup

21

H

Asger Nielsen Michal Lauritzen Svend Petersen

45,22

- o. 1906 -

”Kestrup Smeden” Direktør

Over Kestrup

22

H

Svend Petersen Gerda Petersen

101,22

- -

Smedemester -

Over Kestrup

23

H

Hans Mastrup - Herlof Schuldt Sonja Jessen

76,22

- - - -

”Mastrupminde” o. 1920 Købmandsbutik, Toldbetjent Ekspeditrice

Over Kestrup

25

H

Peter Nissen Carl Jensen Stange Else Marie Friis Carl Henrik Nygaard Jensen

85,22

o. 1925 - - - -

”æ stjernekikkers hus” Fru - - -

Over Kestrup

26

V

Lauritzen Kestrup Smede- og Maskinforretning

190,22

- - -

Smedemester Aps -

Over Kestrup

27

H

Jensen Peter Bræraa Ulla  og Rene Christiansen

10,22

- 1921 -

”Kestrupgård” Hesterhandler Gårdejer Tømrersvend

Over Kestrup

28

H

??? Peter Borg Hans Peter Hansen Aage Christian Hansen Kjestine Findsen Schou A. Nørgaard og  Finn Schou Mogens Christian Hansen

107,22

1643 o. 1904 1924 1957 - - -

”Kestruphus” Gårdejer Landmand Gårdejer Fru Oberst -

Over Kestrup

30

H

L. Mailand Hoeg Søren Gjerding Jens Kristian Jørgensen Steen Refsgaard Rosenvinge

34,22

1878 ? 1925 - -

Gårdejer Gårdejer Stuehuset omb. i 1939, Hr. ?

Over Kestrup

35

G

Marius Juhl Christensen Hans Nielsen Fallesen Marius Christensen Fallesen

15m.fl,22

1912 1947 1985

”Birkelygård”, brændt i 1985 og genopbygget Gårdejer

Over Kestrup

37

G

Jes Jessen Bræaa Peter N. Bræaa Marie Bræaa Jes Jessen Hoier Bræraa

2m.fl,22

1859 1921 - 1971

Gårdejer Gårdejer Gårdejeske Gårdejer

Skovbyvej

1

V

Hans Pedersen Peder Hansen Nis Heisel Peter Heisel

106,19

1794 - -

Smed/ Smed Mekaniker Mekaniker

Skovbyvej

2

H

Andreas Sandholdt Hans Peter Sandholdt John Nielsen

96,19

- - -

Bygmester Bygmester ?

Skovbyvej

2A

H

Steen Kok Andersen

?

-

-

Skovbyvej

3

H

Poul E. Lauridsen Karsten Kjær Brodersen

59,19

- -

Specialarbejder -

Skovbyvej

4

H

Lauritz Hansen Nissen

308,19

-

Malermester

Skovbyvej

5

H

Frank Wolff og Inger Christensen Holst Wolff

324,19

- -

- -

Skovbyvej

6

H

Poul Flemming Sandholdt

309,19

-

Postbud

Skovbyvej

7

H

ThyraBay Johanne Dorthea Johansen

314,19

-

- -

Skovbyvej

8

V

Nicolaj Lund Frederik Lund Jens Nissen Muhsmann Lena Jette Nørdrup Starman og Michael Starman

137,19

1923 1933 -’ - -

Træskomager/forretning ”Salon Iris”, damefrisør - - Fængselsoverbetjent

Skovbyvej

9

H

Karen og Overgård Ellen Christine Ohlsen

336,19

- -

- -

Skovbyvej

10

H

Rasmus Olsen Villads Thomsen Herbert Gynther Berndt

221,19

1944 - -

Tømrermester Radiomekaniker -

Skovbyvej

11

H

Cecilie Bothilde Nielsen Jim Klimek

78,19

- -

- -

Skovbyvej

12

G

Jacob Hansen Eefsen Marie Caroline Jessen Mads Jessen Ingerborg Uldall Jessen Peter Jessen Ingeborg G. E. Jessen Mads Peter Uldall-Jessen

6m.fl,19

- - - - - 1989 -

”Søndergård” Gårdejerske Gårdejer Gårdejerske Gårdejer Gårdejerske Gårdejer -

Skovbyvej

13

H

Bygmester Sandholdt Lars Sørensen Steffen & Helle Madsbjerg Aage Kusch

255,19

1922 - 1995 -

Tømmerplads og Savværk - Vognmand -

Skovbyvej

14

H

Arnold Andersen Lauritz Hansen Blaabjerg og Jonna Jørgensen Blaabjerg

288m.fl,19

- - -

Bestyrer Landbrugsmedhjælper -

Skovbyvej

16

H

Bodil Kjersgaard Lone og Bent Høst

287,19

- -

- Kirkegårds assistent

Skovbyvej

18

H

Hans A. F. Horstmann Johanne og Niels Erik Jønsson

286,19

- -

Hotelejer Klinikassistent

Skovbyvej

22

H

Svend Kjer Eskildesen

284,19

- -

Postbud -

Skovbyvej

26

V

Ernst Ramberg Christensen Brdr. Bylling A/S

181m.fl,19

- -

”Selbjerg Mølle” ”Aller Mølle”

Skovbyvej

32

H

Bertel Nissen Elsebe Sandholdt Jepsen

302,19

- -

Pensionist -

Skovbyvej

34

V

Hoptrup Vandværk

262,19

-

-

Skovbyvej

50

G

??? Ludvig Seirdfrid Jens Johansen Skov

33m.fl,19

1926 1929 -

- - -

Skovbyvej

53

G

??? Jens Skov Holger Johansen Skov Jan Jessen Skov

25m.fl,19

1783 1923 - -

Gårdejer - - -

Skovbyvej

54

H

??? Jes Hansen Kunstmann Jes Kunstmann Hans Westh Marker og Elin Boesen

109,19

o. 1797 1936 1993 - -

- Landmand - - -

Skovbyvej

55

H

Jens Olesen Grethe Nielsen

71,19

- -

- -

Skovbyvej

58

H

??? Lauritz  Peter Christiansen Hans Peter Frederiksen Hans Frederiksen Børge Frederiksen

73m.fl,19

o. 1793   o. 1903 1938 1982

- Gdr. - Skrædder i Djernæs Gårdejer Gårdejer Gårdejer/Chauffør

Hovslundvej

1

G

Svend Johannes Clausen Holger Dahl Clausen

3m.fl,19

1937 -

Gårdejer Gårdejer

Hovslundvej

2

G

Hans Kongsted Carl Christian Kongsted

9m.fl,19

- -

”Højgaard”, Gårdejer Gårdejer

Hovslundvej

4

H

Luise Caroline Kongsted Katrin Sørensen

312,19

- -

- Socialpædagog

Hovslundvej

5

H

Emilie Schmidt

200,19

-


Hovslundvej

6

H

Palle Videbæk Heike Jensen

310,19

- -

Statsaut.Revisor -

Hovslundvej

9

H

Anders Wolters Hans Peter Wolters Michael Bjørnkjær Jacobsen

1890

- - -

Vognmand Tømmersvend -

Hovslundvej

10

H

Marius A. Rohde Henning Grauslund Pedersen

16,19

- -

Arbejdsmand -

Hovslundvej

11

H

Ernst Ramberg Christensen Per Bomberg

311,19

- -

Møller Specialarbejder

Hovslundvej

13

H

Jens Christian Rotbøll

360,19

-

Seniorsergent

Hovslundvej

15

H

Ejner Heinsvig Vera Marie Griepentrog

361,19

1969

Arbejder -

Hovslundvej

17

H

??? Søren Andersen Henning Andersen og Jette Uldall Byrild Andersen

38m.fl,19

1850 1938 - -

- Landmand - -

Hovslundvej

19

H

Johan Hviid Christesen

363,19

-

Blikkenslager

Hovslundvej

21

H

Jørgen-Bent Larsen Jens Jørgen Kramer

362,19

-

- Seniorsergent

Hovslundvej

22

G

?. Bihl Johannes Scherrebeck Frederik Carl C. Sørensen Erik Søgaard

99m.fl,19

- - 1960 1967

- - Landmand Konsulent

Hovslundvej

23

H

Walter Schmidt Anders Christian  og Lydia Kathrine Eriksen

364,19

- - -

- Fhv. Gårdejer -

Hovslundvej

24

H

??? Laue Møller Hans Erik Smidt Inger Lauesen og Claus Kongsbak Refshauge

379,19

1783 1930 - - -

- Forpagter ? Pedel -

Hovslundvej

25

H

Holger Ploug-Jørgensen Jørn Christensen

365,19

- - -

Lærer - -

Hovslundvej

27

H

Christian Holst Egtved Leif Pedersen og Kirsten Marie Reid


- - -

- Maskinarbejder -

Hovslundvej

28

H

Niels Petersen Hans Jørgensen Juhl Jørgen Lauritz Juhl Siegfried Juhl Erik og Hanne Kallestrup Henningsen

28,19

- o. 1908 - 1952 - -

”Christinesminde” Landmand - - Pædagogmedhjælper Socialpærdagog

Hovslundvej

30

G

??? Skødt Andreas Frederiksen Johannes Frederiksen Ellen Margrethe Frederiksen Søren Evald Andersen

74m.fl,19

1855 - - - 1971 1971?

- Gårdejer Gårdejer Gårdejer Gårdejer Gårdejer/medejer

Hovslundvej

33

G

??? Jesper Nissen Villadsen John Juhl Jensen

46m.fl,19

1903 1942 1991

Gårdejer Gårdejer Elektriker

Hovslundvej

34

G

??? Peter Grube Otto Jensen Viggo Smidt Hans Erik Smidt

22m.fl,19

o. 1888 - 1934 1949 1985

”Grubegaard”, Gårdejer Gårdejer Gårdejer Gårdejer

Hovslundvej

36

G

??? Hans Peter Schmidt Kjerstine Schmidt Ejner Vibe Smidt

7,19

o. 1793 1907

”Sommerlyst”, Gårdejer Gårdejer Gårdejer Gårdejer

Hovslundvej

39

H

Jørgen Mikkelsen Annelise Schmidt

281,19

- -

Fhv. Gårdejer -

Hovslundvej

44

H

??? Jeppe Danielsen Jenny Danielsen Jørgen Haldrup Rasmussen

21,19

1793 - - -

- Landmand - Gårdejer

Hovslundvej

46

?

Marianne S. Billeschou

?

-

Sygeplejeske

Hovslundvej

47

H

Peter Grube August Kusch Frederik Kusch

107,19

- 1911 -

Gårdejer Arbejdsmand Bager

Hovslundvej

49

H

Karl Erik Hagensen

205,19

-

Arbejder

Hovslundvej

53

?

Hedvig Seibt / Ulla Lausen

366,19

-

-

Hovslundvej

60

?

Martin Jørgen Wolff

61,19

-

Gl. Boplads

Hovslundvej

61

G

Jes Rasmussen From Herluef Matzen Schmidt Lorens Fisker Mads Frederiksen Schmidt Frederik Madsen Schmidt Hans Schmidt Chresten Hansen Theodor Raun Hans Skov Jens Peter Skov Hans Erik Smidt

14mfl,19

o.1724 f. 1834 f. 1856 f. 1860 f. 1897 - 1908 1936 1947 1965 -

”Jørgensgaard”, Gårdejer Gårdejer Gårdejer Gårdejer Gårdejer Gårdejer Gårdejer, fra Nørby, Løjt Gårdejer Gårdejer Gårdejer Gårdejer

Hovslundvej

70

G

??? Rasmus Frisk Kristian Pedersen

36mfl,19

1843 1933 1978

- Gårdejer Gårdejer

Hovslundvej

71

H

Ruth Christensen Thora Christensen

241,19

- -

- -

Hovslundvej

76

G

Adam Heesler Leo Heesler Arne Jepsen

31,19

- - -

”Askemose”, Gårdejer Gårdejer -

Hovslundvej

79

?

??? Jørgen Mikkelsen Hans M. Schmidt Annelise Schmidt Jørn Mikkelsen Schmidt Hanne L. Fuglsig Jensen

39,19

o. 1743 1927 - 1990 1990? -

Gårdejer Gårdejer Gårdejer - - -

Hovslundvej

85

?

Jeppe Friedrichsen Jens Skovgård Nielsen Elsebeth Yding

121,19

- - 1990

”Kamplundbjerg”, Gårdejer Landmand Beridder

Hovslundvej

86

?

August Ahrends Niels Erik Nielsn

130,19

- -

Arbejdsmand -

Hovslundvej

89

V

Børge Emmanuel Jensen

81,19

-

(Skov) Lagerarbejder

Hovslundvej

93

?

Mads Callø Kirsten Marie Ravn

129,19

- -

- -

Hovslundvej

999

?

August Charstensen Kragh

459,0

-

-

Selbjerg

1

H

Holger Lauritzen

340,19

-

Repræsentant

Selbjerg

3

H

Jørn Høbjerg Christensen August Michael

341,19

- -

Ekspedient -

Selbjerg

5

H

Peter Birk Citta Kristine Hansen

342,19

- -

Værkfører -

Selbjerg

7

H

Jørgen Thomsen

343,19

-

Traktorfører

Selbjerg

9

H

Arne Jepsen Viggo Hansen Smidt

344,19

1968 -

Svejser Fhv. Gårdejer

Selbjerg

11

H

Edith Egtved

349,19

-

Kontorassistent

Selbjerg

13

H

Niels Raabjerg Hjorth

348,19

-

Revisorassistent

Selbjerg

15

H

Jan Olsen

347,19

-

Chauffør

Selbjerg

17

H

Dagmar Gravgaard Sørensen Dagmar Gravgaard Skov

346,19

- -

Lærer -

Selbjerg

19

H

Mathias Simonsen Luvise Simonsen

345,19

- -

Fhv. Lærer -

Selbjerg

20

H

Hans P. Poulsen Inga Vestergaard Paulsen

350,19

- -

Overlærer -

Selbjerg

21

H

Kirsten Hagen Laurits og Annelise Jensen

339,19

- -

Lærer Slagteriarbejder

Selbjerg

22

H

Poul Markvardsen

351,19

-

-

Selbjerg

24

H

Nis Erik Lauritzen Bente Martinsen og Peter Jensen Skøtt

352,19

- - -

- Hjemmehjælper Chauffør

Selbjerg

26

H

Henry Tylak Helga Klemmensen Tylak

353,19

- -

Toldbetjent Korrespondent

Selbjerg

28

H

Georg Reggelsen Torben og Vibeke Paulsen

354,19

- 1994

- Tekstilarbejder

Selbjerg

30

H

Svend Aage Andersen

355,19

-

Chauffør, Depotejer (Hydro)

Selbjerg

32

H

Gynther Mikkelsen Maj-Britt lykke Slagor og Henrik Clausen

356,19

- - -

- - -

Selbjerg

34

H

Aksel Haakonsen Finn Ruwald Juhl

357,19

- -

Snedker Servicetekniker

Selbjerg

36

H

Carl Valentin Hansen Erik Heissel Susanne Minds & Niels Henrik Beck Gitte Lund Zafiri

330,19

- - - 1995 -

Seniorsergent - - - -

Selbjerg

38

H

Morten Revsbeck Ivar Jacobsen

329,19

- -

- -

Selbjerg

40

H

Rita Nissen Beck Jens Peter Bjørnshauge Raun

335,19

1970  -

- -

Selbjerg

42

H

Nis P. Jochumsen Elly Caroline Jochumsen

337,19

-  -

Ingeniør -

Selbjerg

44

H

Christian Richardt Marek

338,19

-

Radioforhandler

Mølleheld

2

H

Jørgen Krogh Hansen og Ingerborg Hansen

325,19

- -

Købmand -

Mølleheld

3

H

Annette Vinding

280,19

-

-

Mølleheld

4A

H

Inger Christensen Holst Wolff Helga Christensen Holst

323,19

- 1995

- -

Mølleheld

5

H

Kaj Johannes og Tina Lorenzen Preben Ungstrup Hoeg Eva K. Daugaard & Torben Hoeg

332,19

- - 2000

- - .

Mølleheld

6

H

Jens Peder Skov

322,19

-

-

Mølleheld

7

H

Tove Hoeg

331,19

-

-

Mølleheld

8

H

Jørgen og Jonna Jørgensen

321,19

-

-

Hoptrup Kirkeby

1

H

Ejner Christensen Erik og Hanne Bjerg Larsen

16,21

- -

- -

Hoptrup Kirkeby

2

V

J. Haugaard Ebbe Dahl Knud Dahl Ingvar Kjer (Mfl.) Hoptrup Menighedsråd

88,22

f. 1910 1912 - - -

Købmand Gårdejer Købmand Kunsthandler -

Hoptrup Kirkeby

4

V

Kay Henning Hansen Hoptrup kirke

37,22

- -

Programmør Kirkegårdskontor

Hoptrup Kirkeby

6


Hoptrup Kirke og Kirkegård


- -

- -

Hoptrup Kirkeby

8

H

Preben Røjris Jensen Johannes Marius Jessen

101,21

- -

- -

Hoptrup Kirkeby

10

H

Marie Kjerstine Hansen Erna Bonde

99,21

- 2006

- -

Hoptrup Kirkeby

11

H

Niels J. Iversen Solvejg og Ole Tommy Bjørnebo Jønsson

88,21

- - -

Arbejdsmand - -

Hoptrup Kirkeby

12

?

Julius Juhl Bent-Ole og Birgit Østerby

109,21

- -

Arbejdsmand Lærer og Fritidspædagog

Hoptrup Kirkeby

13

H

Christian Clausen Aagesen Egon Henriksen Aps

19mfl,21

- -

- -

Hoptrup Kirkeby

14

G

Inge Margarete Simonsen Niels Peder Hansen

100,21

- -

Frøken Husmand

Hoptrup Kirkeby

15

G

Christian Thomsen Niels Peder Hansen Leif og Bente Holm

46mfl,21

- 1956 -

Gårdejer Gårdejer/Tankvognchauffør Materialist og Ekpedient

Hoptrup Kirkeby

16

G

??? Chresten Frederiksen Jørgen Iversen Kjersten Jørgensdatter Peter Nissen Absalon Pedersen Peter Absalon Iver Lorentzen Lorenz Iversen Busk Peter Absalon Iversen Busk Morten Pedersen Busk Jens Mortensen Busk Morten Petersen Busk Jens Mortensen Busk Morten Christian M. Busk

12mfl,21

1584 o. 1680 1689 - - 1702 1752 1775 1797 1800 1841 1894 1905 1940 1972

”Toftegaardshave” Landmand Landmand Enke Landmand Landmand Landmand Landmand Landmand Landmand Landmand Landmand Landmand Landmand Landmand

Hoptrup Kirkeby

17

H

Jørgen Falk AnnieMary Christensen

36,21

- -

Gartneriarbejder -

Hoptrup Kirkeby

18

?

Jep Callesen Knud Kragh Oluf Madsen Kragh Knud Olufsen Kragh Erik Kragh Bernd-Ingo og Ingrid Ursula Eicken

1,21

1883 1898 1904 1935 - - -

”Kirkebygaard”, Gårdejer Gårdejer Gårdejer Gårdejer Gårdejer - -

Hoptrup Kirkeby

19A

G

Simonsen ??? Simon Simonsen Cathrine Simonsen Mathias Simonsen Jens Peter Christensen og Karen Kragegaard

2mfl,21

1851 1898 - - - -

”Lindegaard”, Landmand Landmand Enkefrue - - Chauffør og Sygeplejeassistent

Hoptrup Kirkeby

19B

H

Karla Kjestine Petersen

118,21

-

-

Hoptrup Kirkeby

19C

H

Kathrine Smidt Gert Juul Pedersen

116,21

- 1994

- -

Hoptrup Kirkeby

20

H

Jørgine Margrethe Kragh Jørgen  Skovborg Sørensen Birthe Weber & Hans Jørgen Nielsen Conny Munch Pustelnik og Hardy Thomsen

96,21

- - 1993 - - -

Fru. - - - - -

Hoptrup Kirkeby

21

H

Preben Ensig-Karup Martha Johanne Engsig-Karup Christian Samuel Prahl

115,21

- - 2007

Sognepræst - Sognepræst

Hoptrup Kirkeby

22

V

Haderslev Kommune

15,21

-

-

Hoptrup Kirkeby

23

H

Ebbe N. Sandholdt Peter Sandholdt

40,21

1904 -

Murermester Murersvend/Formand

Hoptrup Kirkeby

24

H

???? Jens Jensen Fogt

94,21

- -

Smedie ????? Landmand/Ledningsmontør

Hoptrup Kirkeby

26

H

Jørgen Falk Poul-Erik og Bente Hauge Jespersen

4,21

- - -

Arbejdsmand - -

Hoptrup Kirkeby

27

H

Morten Holm Ingrid Holm

97,21

1963 -

Arbejdsmand -

Hoptrup Kirkeby

28

H

Jacob Jensen Birk Frank Nielsen Skinnerup

31,21

- -

Specialarbejder -

Hoptrup Kirkeby

29

G

??? Erik Eriksen Bertel Jessen Lorens P. Jessen Johannes Jessen Anna Elisabeth Jessen og Jørgen Aabenhus

6mfl.21

o. 1853 - 1902 - - 1988 -

”Kroghøj” Gårdejer Gårdejer Journalist Gårdejer Adjunkt -

Hoptrup Kirkeby

30

H

Niels Erik Brøchner Carl Nielsen Brøckner

114,21

- -

- Fhv. Gårdejer

Hoptrup Kirkeby

36

H

Anders Beck Skovrup Ingrid og Peter Anders Skovrup

111,21

- -

-

Hoptrup Kirkeby

41

?

Niels Lund Jørgen S. & Lissie Elley Leif og Jonna Frensholdt Petersen

184mfl,

- - 1993 -

-   Mekaniker og Syerske -

Hoptrup Kirkeby

42

?

Niels Jacobsen  Niels  Kjær Nis Kjær Niels Erik J. Kjær Egon Mørk Petersen Jan Nørkær og Hanne Ahrensberg Mikkelsen

17mfl,21

f. 1832 o. 1843 1930 - 1988 - -

”Høgholm”, Gårdejer Gårdejer Gårdejer Gårdejer Læge Tømre og Dagplejer

Hoptrup Kirkeby

43

G

Christian Holst Egtved Hans Jørgen Hartvig

207,19

1942 1974

Gårdejer Gårdejer

Hoptrup Kirkeby

45

?

Jens Muhsmann Hans Aage Muhsmann Henrik Andersen Osmund og Ingrid Elise Andersen

70mfl,21

1937 1956 - -

Husmand Gårdejer Bygningskondutør og Kontorassistent -

Hoptrup Kirkeby

52

H

Wolf???? Ejnar Wolf Margrethe Wolf Preben Andresen og Karna

21,21

1843 1923 - -

”Mørkholdt”, Landmand - - El installatør og Socialrådgiver

Hoptrup Kirkeby

62

?

??? Laurits Caspersen Petersen Jens Muhsmann Gunnar Aamand Mogens Nyvang Olsen

11mfl,21

1843 1928 - -

Gårdejer Gårdejer Direktør -

Hoptrup Kirkeby

64

?

Andreas Larsen Villy Gildhoff Søren Villadsen

69,21

1939 1988 -

Statshusmand Gårdejer -

Østergaards Mølle

2

G

Hans Peter Jessen Kaj Anton Hartvig Henrik Hviid Møller

208,19

1941 1946 -

(Nybygget) Gårdejer Gårdejer Chauffør

Østergaards Mølle

4

H

Olaf Andersen Carsten Laasholdt

238,19

- -

Kontorist -

Østergaards Mølle

6

V/G

R. Brodersen Knud Vindfeldt H. L. Hansen D. Pedersen E. J. Schourup N. T. Jensen Emanuel Eriksen Gunnar Søren Midtgaard C. N. Lauritzen Marianne Worm Steen Østrup

15,19

1849 1859 1912 1924 1926 1928 - - 1940 1945? 1984

”Østergaards Mølle”, kongelig mølle. - - - - - Gårdejer Gårdejer Vognmand - Gårdejer

Marstrup Kirkevej

2

?

Haderslev Kommune

395,23

-


Marstrup Kirkevej

25

H

Hoptrup Sogns Fattighus Haderslev Kommune Leif Nielsen

237,23

- - -

- - -

Marstrup Kirkevej

30

H

Marius Petersen Martin Nielsen

359.23

- -

Handelsmand -

Marstrup Kirkevej

31

V

Haderslev amts Arbejdsanstalt Sdr. Jyllands Amtskommune Varekøb-Eu

105,23

1884 - -

- - -

Marstrup Kirkevej

39

G

??? Jens Raben Jes Schmidt Gerda Schmidt

111,21

1890 1922 - -

- Landmand - -

Marstrup Kirkevej

42

?

Vojens Kommune

604,23

-

-

Marstrup Kirkevej

59

G

Wilhelm Friederich Wies

312,23

1950

-

Marstrup Kirkevej

60

H

Heinrich Hoffmann Flemming Junker Davidsen

279,23

- -

Arbejdsmand -

Marstrup Kirkevej

68

H

Paul Busk Kirsten Elisabet Jensen

71,21

- -

Chauffør -

Marstrup Kirkevej

71

H

Christian Jørgensen Bruun

84.21

-

Arbejder

Marstrup Kirkevej

73

H

Svend Aage Jensen (Mfl.) Jørgen Fredsholm Hansen

82,21

- -

Blikkenslager -

Marstrup Kirkevej

75

H

Søren Riise Ingrid Nisgaard Riise

83,21

- -

Kirkegårdsgraver -

Marstrup Kirkevej

76

H

Jens M. Busk Annalise Damm

113,21

- -

- -

Marstrup Kirkevej

77

H

Erik Scherdetzki Laue Hansen Ravn og Lone Johansen

85,21

- - -

Kirkegårdsgraver Pædagog Sygeplejerske

Marstrup Kirkevej

78

H

Søren Christensen Hans Uwe og Lis Vibe Schultz

95,21

- -

Chauffør Sygeplejerske

Marstrup Kirkevej

79

H

Jørgen Petersen Elenora Scherdetzki

78,21

- -

Arbejdesmand Kirkegårdsmedhjælper

Marstrup Kirkevej

80

H

Marinus Sørensen

107,21

-

Arbejdsmand

Marstrup Kirkevej

81

H

Andreas W. Pedersen Lene Elbæk og Lars Kramer Iversen

81,21

- - -

- - -

Marstrup Kirkevej

82

V

Hoptrup Sogns Børnehave

110,21

-

-

Marstrup Kirkevej

83

H

Harry Flebbe Ib Nielsen Og Elsebet Rosing Illum

49mfl,21

- - -

Elektriker - -

Marstrup Kirkevej

84

H

Jenny Jørgensen Laila & Jørgen Christensen Ellen (Blåbjerg?) Thomsen

106,21

1966 - 1994

- - -

Marstrup Kirkevej

86

H

Peter Jespersen Harry Flebbe

104,21

- -

- Elektriker

Marstrup Kirkevej

88

H

Jørgen P. Birk Ole Fuglbjerg Bjarne og Anja Pikardt S. Rasmussen

98,21

- 1994 - -

Arbejdsmand - - -

Hoptrup Vandkær

1

H

Haderslev Kommune

231,22

2009

-

Hoptrup Vandkær

5

H

Haderslev Kommune

243,22

- -

- -

Hoptrup Vandkær

9

H

Haderslev Kommune

230,22

-

-

Hoptrup Vandkær

29

H

Haderslev Kommune

242,22

-

-

Hoptrup Vandkær

31

H

John Hansen og Heidi Ratenburg Hansen


- -

Landbrugstekniker Børnehavepædagog

Hoptrup Vandkær

33

H

Haderslev Kommune

237,22

-

-

Hoptrup Vandkær

35

H

Jan og Gitte Norlander Jensen


- -

- -

Hoptrup Vandkær

39

H

Charlotte og Michael Kildal Frederiksen


- -

Plejeassistent -

Hoptrup Vandkær

41

H

Bent Egon Christensen

234,22

-

Chauffør

Hoptrup Vandkær

45

H

Brian Sønke og Birgit Margrethe Bosak

233,22

- -

- -

Hoptrup Vandkær

47

H

Åse Johanne Hansen

232,22

-

-

Marstrup  Møllevej

22

H

Martha Katrine Andersen Erling og Henriette Lunggaard

308,23

- -

- Afdelingsleder og Vognmand

Marstrup  Møllevej

28

H

Birger Hansen Anette Kadia Nielsen

341,23

- -

- -

Marstrup  Møllevej

40

G

Johannes M Jessen Carsten Christensen

346mfl,23

- -

Landmand Landmand

Marstrup  Møllevej

50

G

Vogensen Vogensen Vogensen Johannes Vogensen Fritz Vogensen

17mfl,23

1839 - - - 1972

”Skønholdt”, Gårdejer Gårdejer Gårdejer Gårdejer Gårdejer

Rundbjerg

1

H

Kaj og Astrid Jensen

109,23

-

Elektriker

Rundbjerg

2

H

Hans P. Læbel Gurli Thymann

78,23

- -

Vejmand -

Rundbjerg

3

H

Christine Marie Larsen

79,24

-

-

Rundbjerg

5

H

Ida Cathrine Michaelsen Helga Madsen

110,23

- -

Fru -

Rundbjerg

7

V

Svend Aage Christiansen Marstrup Doors A/S

192,23

- -

Sac-glas Scanglas

Rundbjerg

10

H

Leif Nielsen

467,23

-

Hr.

Rundbjerg

12

H

Karsten og Hanne Jørgensen

564,23

-

Tømrersvend

Rundbjerg

14

H

Hans Christian Gormsen Kim og Birgitte Hye

394,23

- -

Købmand -

Rundbjerg

20

G

Haderslev Kommune Benny Ravn Bonde

16mfl,23

- -

- Gårdejer

Rundbjerg

32

G

Arvid Hubert Sørensen Kirsten Dahlgaard og Vibeke Møller

398,23

- - -

- - -

Rundbjerg

38

G

Johannes C. D. Hansen mfl. Jørgen Thomas og Bjarke Thomas Rollmann

189,23

- - -

Landmand - -

Rundbjerg

42

G

Johannes C. D. Hansen Poul Hansen Høier og Anita L. Høier

124,23

- - -

Landmand Cykelmekaniker Slagtesvend

Rundbjerg

50

G

Flemming Schmidt

55mfl,21

-

Gårdejer

Rundbjerg

59

G

Gerardus Johannes M. Pelgröm

123,mfl.21

- -

Gårdejer -

Rundbjerg

60

G

??? Hans Juhl Hans Kristian Juhl

20mfl,21

1853 1929 -

”Munkehøj”, Gårdejer Chauffør

Seneste kommentarer

21.11 | 16:46

Hej Johan.
Tak for oplysningen.
Så har jeg rettet din fars navn.
MVH
Finn

21.11 | 09:36

Angående Peblingvej 7 i Diernæs. Min fars navn er stavet forkert. Navnet er: KJERKEMAND.

18.10 | 13:51

Dejlige billeder fra Slivssøen, især når jeg ved , at Dalhoffsminde ved søen var mine forfædres slægtsgård ca. 1450-1920
PS mange tak for den hjælp I har ydet mig ved min forskning af slægten

03.08 | 09:14

Goddag
Kan I hjælpe mig med adressen på, hvor gårdejer Johann Petersen (1908-1891) voksede op i Hoptrup?

Venlig hilsen
Egon Weber Paulsen, Gråsten

Del siden