Foto af familien på Haderslev rådhus 6. september 2008

Foto af familien på Haderslev rådhus 6. september 2008

Velkommen til vores hjemmeside


På denne hjemmeside vil jeg lægge mine slægtsoplysninger, så andre i Familien kan se deres "rødder".

Jeg begyndet min slægtforskning i 2005 og det længste jeg har fundet tilbage til i lige linie er.

Splitaf, Jacob, -1345,
Biskop J, S.,
der i udlandet havde
erhvervet magistergraden, blev Biskop i Ribe 1327 under den stort opløsning , der var indtraadt i riget, da stormændene i forbund med Grev Gert havde indsat den slesvigske Valdemar til Konge i steden for Christoffer II. J. S. sympathiserede med den afsatte Konge, og han gjorde i forening med sine jyske frænder sit bedste for at omstyrte Grev Gerts magt; de foretoge et togt mod Haderslev, hvor de skulle have befriet Christoffers fangne søn Erik og rettede siden et angreb mod selve Gottorp, som dog blev slaaet tilbage (1329). I 1330 ordnedes det saaledes, at Christoffer atter blev anerkjendt som Konge; dog maatte han pantsætte  næsten hele Jylland til Grev Gert, og denne blev saaledes ogsaa herre over Ribe. Biskop J. maatte nu gaa paa forlig med Greven og fik ogsaa sin og sin kirkes friheder stadfæstede af ham i forening med Hertug Valdemar. 10 Aar efter har J. nok været virksom for indsættelse af Christoffers yngste søn , Valdemar Atterdag, og denne tog ham i sit værn og undtog hans kirke fra den da foretagne pantsættelse til Hertug Valdemar, men sidstnævnte havde endnu Ribe By og Stift i sine hænder , da J. S. døde 2. Febr. 1345

Kinch, Ribe Bys Hist. I,   169 ff.   188 f.


Jacob Splitafs efterfølger blev,
Thuresen, Peder, --1364, Biskop, var Ærkedegn i Ribe,
da han i 1345 opnaaede Bispestolen efter Jacob Splitaf

Splittorffs Våbenskjold 
        1310 - 1490

Den tidligst kendte brug af slægtsvåbnet er 18. december 1310. Brugt sidste gang til besegling (altså som officiel underskrift) 5. juli 1490.
Det bruges også i dag af medlemmer af den nyere slægt til dekorative formål.

Hjelmen har 2 røde Vesselhorn, skjoldet er rødt med en hvid pæl i midten.
(Farverne er ikke originale)

Våbnet ligner 3 andre Uradelslægter:
Brahe, slægten kendes fra 1364 til 1786
Giordsen, slægten kendes 1344 til 1561
Genvæther, slægten kendes 1259 til 1384

Middelalderslægten:

Mecklenburgske Aner.
Jacob, (nævnt 1266), i Rostok.
Johannes,
 (nævnt 1306), Stralsund.
Guntere,
(nævnt 1319), Hannover.

Den Danske Slægt.
Thrugils,
Ridder (nævnt fra 1310), død 1331, Ribe.
Thormod,
nævnt 1323 - 26, Jelling.
Johannes,
Væbner (nævnt fra 1323 - 38), Jelling.
Jacob
, Biskop (nævnt fra 1327, død 1345), Ribe.
Johannes,
Ridder (nævnt 1330), Sønderjylland.
Magnus,
Ridder (Nævnt 1355), Skærsø.
Jacob,
Ridder (nævnt 1360 - 63. Bornholm), måske med forbindelse til Hammershus?.
Gunnar,
Ridder (nævnt fra 1345, død 1399), Stånum.
Niels

Jacob, Væbner (nævnt 1394 - 1422), Himmerland
Jon,
Væbner (nævnt 1396 - 1424), Tørslev.
Lille Ove,
Væbner (nævnt 1396 - 1437), Kærbygård (svoger).
Jep,
(nævnt fra 1401, død ca. 1430), Kjellerup (svoger).
Hemming,
(1300 - tallet), Ringsted.
Hans,
Købmand (nævnt 1441), Flensborg.
Herman,
maler (nævnt 1465 - 68), Randers.
Christiern,
Abbed (nævnt 1486 - 90), Øm kloster.
Herman,
Provst (nævnt fra 1536, død 1568, Vester Han herred.
Frantz, Munk (nævnt 1571), Jylland.

Ove Ethelbergs slægt

Ændringer Juni 2014

1.  Ove Ethelberg, * 16. juni 1943 i "Bjørnhøjgaard" Kastbjerg sogn, Randers amt.

     Han blev gift med Inger Lise Jørgensen, 17. juli 1965 i Østbirk kirke, Østbirk sogn, Skanderborg amt, * 9. marts 1944 i Sattrup, Østbirk sogn, Skanderborg amt.

Forældre

2.  Richardt Ethelberg, * 8. september 1911 i Vestergrave 37, stuen, Randers, † 20. januar 1983 i Slagelse sygehus.  Han blev gift med Käte Elinor Rasmussen, 14. januar 1943 i Sognefogden, i Vorup sogn, Galten herrede, Randers amt.

3.  Käte Elinor Rasmussen, * 23. april 1923 i Rigshospitalet, Nørrebro, København, † 23. maj 1996 i Slagelse sygehus.

Bedsteforældre

4.  Thorvald Jørgensen Edelberg/Ethelberg, * 5. november 1876 i Fårup, Nørhald Herred, Randers amt, † 23.  januar  1949 i Fredensgade 17, Randers, begravet 27.  januar  1949 i Østre kirkegård, Sct. Peders sogn,Randers.  Han blev gift med Mathilde Matthiesen, 4. april 1901 i Randers.

5.  Mathilde Matthiesen, * 15. marts 1880 i Sabro mark, † 1. februar 1965 i Give, begravet 6. februar 1965 i Nordre kirkegård, Randers.

6.  Hans Christian Rohrberg, * 25. april 1896 i Slottensgade 214, Korsør, † 30. marts 1970 i Allinge sygehus, Bornholm, begravet April 1970 i Tejn kirkegård, Bornholm.  Partner med Anna Kathrine Rasmussen.

7.  Anna Kathrine Rasmussen, * 29. januar 1905 i Sønderrød , Reerslev sogn, Løve herrred, Holbæk amt, † 5. oktober 1967 i Jægersgade 19 IV, København N, begravet Oktober 1967 i København.  Partner med Viggo Valdermar Larsen, * 7. august 1900 i Korsør.  Partner med Hans Christian Rohrberg, * 25. april 1896 i Slottensgade 214, Korsør, † 30. marts 1970 i Allinge sygehus, Bornholm, begravet April 1970 i Tejn kirkegård, Bornholm.  Hun blev gift med (3) Karl Laurids Andersen, * 9. april 1894 Skomagerhuset ved Arreskov, Øster Hæssing sogn, Svendborg amt, † 20. august 1946 i København.

Oldeforældre

8.  Hans Lavrids Jørgensen Edelberg/Ethelberg, * 29. oktober 1847 i Kollemorten Nykirke sogn, Nørvang herred, Vejle amt, † 9. januar 1907 i Fredensgade 17, Randers, begravet 17. januar 1907 i Sct. Mortens kirkegård, (idag Østre kirkegård), Randers.  Han blev gift med Karen Rasmussen, 13. november 1875 i Ørsted kirke, Rougsø herred, Randers amt.

9.  Karen Rasmussen, * 8. december 1849 i Hollandsberg, Ørsted sogn, † 27. juli 1925 i Randers, begravet 31. juli 1925 i Randers kirkegård.

10.  Jens Matthiesen, * 23. april 1853 i Brabrand, Aarhus amt, † 15. juni 1905 i Sct Pouls sogn Aarhus, begravet 22. juni 1905 i Aarhus Nordre kirkegård.  Han blev gift med Maren Sørensen, 23. oktober 1877 i Sabro Kirke.

11.  Maren Sørensen, * 18. marts 1847 i Sabro, Aarhus amt, † 21. december 1925 i København.

12.  Jens Peder Rohrberg, * 25. juni 1855 i Klaskov, Taarnborg sogn, † 9. februar 1937 i Korsør sygehus, begravet 16. februar 1937 i Korsør kirkegård.  Han blev gift med (1) Johanne Petersen, * 4. september 1846 i Boeslunde, Sorø amt.  Han blev gift med (2) Anna Andrea Jacobine Ranthe, 7. maj 1884 i Sct. Povl kirke, Korsør, * 31. januar 1863 i Korsør, † 1. juni 1935 i Jørgensgade 15, Korsør, begravet 5. juni 1935 i Korsør kirkegård.

13.  Anna Andrea Jacobine Ranthe, * 31. januar 1863 i Korsør, † 1. juni 1935 i Jørgensgade 15, Korsør, begravet 5. juni 1935 i Korsør kirkegård.

14.  Niels Peder Rasmussen, * 20 december 1873 i Jorløse, Skippinge Herred, Holbæk amt, † 6. marts 1942 i Sygehuset i Sct. Mikkels Bysogn, Slagelse, begravet 12. marts 1942 i Sct. Mikkels kirkegård, Slagelse.  Han blev gift med Laura Elenora Veronika Schmager, 4. maj 1900 i Sæby kirke.

15.  Laura Elenora Veronika Schmager, * 12. juli 1875 i Adelgade 100, Sct. Pouls sogn, København, † 20. september 1932 i Sct. Mikkels Bysogn, Slagelse, begravet 25. september 1932 i Sct. Mikkels kirkegård.  Partner med Niels Larsen.  Partner med NN 2.  Partner med Karl Peter Jacobsen.  Hun blev gift med (4) Niels Peder Rasmussen, 4. maj 1900 i Sæby kirke, * 20 december 1873 i Jorløse, Skippinge Herred, Holbæk amt, † 6. marts 1942 i Sygehuset i Sct. Mikkels Bysogn, Slagelse, begravet 12. marts 1942 i Sct. Mikkels kirkegård, Slagelse.

Tipoldeforældre

16.  Jørgen Hansen, * 18. marts 1819 i Gudme, Svendborg, † 22. februar 1903 i Hevring, Ørsted sogn, Rougsø Herrred, Randers amt, begravet 28. februar  1903 i Ørsted kirkegård.  Han blev gift med (1) Johanne Marie Larsdatter, * 12. april 1828 i Hældager, Tved sogn, † 6. juni 1864 i Hevring, Rougsø herred, Randers amt, begravet 11. juni 1864 i Ørsted kirkegård, Rougsø herred, Randers amt.  Han blev gift med (2) Ane Kirstine Pedersdatter, 8. juni 1865 i Voer kirke, Rougsø herred, * 9. juli 1835 i Voer mark, Rougsø herred, Randers amt, † 2. januar 1889 i Hevring, begravet 8. januar 1889 i Ørsted Kirkegård, Rougsø herred.

17.  Johanne Marie Larsdatter, * 12. april 1828 i Hældager, Tved sogn, † 6. juni 1864 i Hevring, Rougsø herred, Randers amt, begravet 11. juni 1864 i Ørsted kirkegård, Rougsø herred, Randers amt.

18.  Rasmus Pedersen, * 24. juli 1829 i Ørsted, † 26. november 1912 i Hollandsbjerg, Ørsted sognn, begravet 1. december 1912 i Ørsted kirkegård.  Han blev gift med Ane Marie Rasmusdatter, 28. februar 1851 i Ørsted kirke.

19.  Ane Marie Rasmusdatter, * 14. oktober 1828 i Hollandsberg, † 18. juni 1912 i Hollandsbjerg, Ørsted sogn, begravet 23. juni 1912 i Ørsted kirkegård.

20.  Matthias Lassen, * 19. september  1823 i Jeising, Hostrup, Tønder amt, † 5. november 1897 i Ole Rømersgade 52, Sct. Pouls Sogn Aarhus, begravet 12. november 1897 i Nordre kirkegård, Aarhus.  Han blev gift med Karen Marie Hansdatter, 14. januar 1853 i Brabrand kirke, Brabrand sogn, Århus amt.

21.  Karen Marie Hansdatter, * 5. april 1827 i Skivholme by, Framlev herred, Aarhus amt, † 1907 i Aarhus.

22.  Søren Christensen, * 24. august 1812 i Sabro.  Han blev gift med Ane Kirstine Jensdatter, 19. september 1846 i Sabro Kirke.

23.  Ane Kirstine Jensdatter, * 7. april 1822 i Tiilst, Aarhus amt.

24.  Wilhelm Christian Rohrberg, * 12. januar 1821 i Schwartbuk, Holsten, † 25. marts 1862 i Korsør, begravet 31. marts 1862 i Korsør kirkegård.  Han blev gift med Anna Sophie Struch.

25.  Anna Sophie Struch, * 1821 i Fargau, Holsten, † 20. august 1874 i Korsør, begravet 25. august 1874 i Sct. Povls kirkegård, Korsør.

26.  Hans Christian Ranthe, * 12. juli 1824 i Korsør, † 4. januar 1866 i Korsør, begravet 10. januar 1866 i Korsør kirkegård.  Han blev gift med Maren Katrine Gullaksdatter, 7. december 1853 i Sct. Povl kirke, Korsør.

27.  Maren Katrine Gullaksdatter, * 19. maj 1825 i Nyborg, † 20. januar 1895 i Tårnborg mark, Slagelse Herred, begravet 25. januar 1895 i Korsør kirkegård.  Hun blev gift med (1) Lars F. Bruun.  Hun blev gift med (2) Hans Christian Ranthe, 7. december 1853 i Sct. Povl kirke, Korsør, * 12. juli 1824 i Korsør, † 4. januar 1866 i Korsør, begravet 10. januar 1866 i Korsør kirkegård.  Hun blev gift med (3) Hans Nielsen Larsen, 7. juli 1867 i Sct. Povl kirke, Korsør, * 30. september 1828 i Harknag, Ballum, Slesvig, † 3. april 1891 i Korsør.

28.  Niels Rasmussen, * 2. september 1836 i Sæby sogn, løve Herred, Holbæk amt.  Han blev gift med Maren Kirstine (Rasmusdatter) Christiansen, 5. juni 1869 i Jorløse, Holbæk amt.

29.  Maren Kirstine (Rasmusdatter) Christiansen, * 18. marts  1849 i Jordløse.

30.  Peter Christian Oluf Schmager, * 28. december 1851 i Garnions sogn, København.  Han levede sammen med Julie Elenora Nielsen.

31.  Julie Elenora Nielsen, * 28. juni 1854 i Nørrevold 259, København.

Tip-tip-oldeforældre

32.  Hans Rasmussen Steenhøi, * 1. juli 1781 i Hesselager, Gudme sogn, † 13. oktober 1852 i Gudme, begravet 24. oktober 1852 i Gudme kirkegård.  Han blev gift med Barbara Villumsdatter, 21. december 1816 i Gudme kirke, Svendborg amt.

33.  Barbara Villumsdatter, * 1782 i Gudbjerg, Sogn, † 21. marts 1852 i Gudme, begravet 29. marts 1852 i Gudme kirkegård.  Hun blev gift med (1) Hans Olsen, 8. marts 1806 i Gudbjerg kirke, * 1751, † 15. marts 1815 i Gudme, begravet 22. marts 1815 i Gudme kirkegård.  Partner med Hans Hansen.  Hun blev gift med (3) Hans Rasmussen Steenhøi, 21. december 1816 i Gudme kirke, Svendborg amt, * 1. juli 1781 i Hesselager, Gudme sogn, † 13. oktober 1852 i Gudme, begravet 24. oktober 1852 i Gudme kirkegård.

34.  Lars Hansen, * 5. september 1791 i Heldager, † 19. februar 1877 i Heldager, begravet 26. februar 1877 i Tved kirkegård.  Han blev gift med (1) Johanne Marie Henriksdatter, * 24. august 1799 i Heldager, † 5. juni 1831 i Heldager, begravet 10. juni 1831 i Tved kirkegård.  Han blev gift med (2) Ellen Kirstine Rasmusdatter, 19. november 1831 i Tved kirke, * 19. september  1809 i Heldager.

35.  Johanne Marie Henriksdatter, * 24. august 1799 i Heldager, † 5. juni 1831 i Heldager, begravet 10. juni 1831 i Tved kirkegård.

36.  Peder Andersen (Bæk?) Poulsen, * 1766 i Ørsted, Rougsø herred, Randers amt, † 24. marts 1846 i Ørsted, begravet 29. marts 1846 i Ørsted kirkegård.  Han blev gift med (1) Ane Kierstine Nielsdatter, 7. oktober 1797, * 1751 i Fausing sogn.  Han blev gift med (2) Karen Enevoldsdatter, 18. februar 1813 i Fausing kirke, * 1786 i Fausing, Randers amt, † 9. september 1862 i Ørsted, Rougsø herred, Randers amt, begravet 19. september 1862 i Ørsted kirke, Rougsø herred, Randers amt.

37.  Karen Enevoldsdatter, * 1786 i Fausing, Randers amt, † 9. september 1862 i Ørsted, Rougsø herred, Randers amt, begravet 19. september 1862 i Ørsted kirke, Rougsø herred, Randers amt.

38.  Rasmus Rasmussen Byrgesen, * 1788 i Hollandsbjerg, † 9.  januar 1878 i Hollandsbjerg, Ørsted sogn , Rougsø herred,, begravet 17. januar 1878 i Ørsted kirkegård , Rougsø herred, Randers amt.  Han blev gift med Caroline Frederiksdatter Dahl.

39.  Caroline Frederiksdatter Dahl, * 1802 i Taarup by, Indslev sogn, Vends herred, † 28.  januar 1876 i Hollandsbjerg, Rougsø herred, Randers amt, † 28. januar 1879 i Hollandsbjerg, Ørsted sogn, Randers amt, begravet 4. februar 1879 i Ørsted kirkegård, Rougsø herred, Randers amt.

40.  Jens Lassen, * 13. april 1792 i Bovlund, Agerskov sogn, † 5. februar 1840 i Geilbjerg, Agerskov sogn, begravet 9. februar 1840 i Agerskov kirkegård.  Han blev gift med Magrethe Petersdatter.

41.  Magrethe Petersdatter, * 18. august 1799 i Jesing, Hostrup sogn, † 15. maj 1834 i Mellerup, Agerskov sogn, begravet 19. maj 1834 i Ageskov kirkegård.

42.  Hans Nielsen, * 1799 i Herskind, Skivholme sogn, Aarhus amt, † 9. maj 1867 i Skivholme, begravet 15. maj 1867 i Skivholme kirkegård.  Han blev gift med Ane Kierstine Michelsdatter, 20. januar 1827 i Skivholme kirke.

43.  Ane Kierstine Michelsdatter, * 28. december 1801 i Klovborg, † 20. juli 1892 i Skivholme, Framlev Herred, begravet 26. juli 1892 i Skivholme kirkegård.

44.  Søren Chrestensen.  Partner med Kiersten Davidsen.

45.  Kiersten Davidsen, * 1787 i Sabro.  Partner med Søren Chrestensen.  Hun blev gift med (2) Søren Nielsen, 7. oktober 1820 i Sabro Kirke, * 1792, † 11. februar 1834 i Hanghede, Sabro sogn, begravet 18. februar 1834 i Sabro kirkegård.

46.  Jens Johnsen, * 1791 i Aaby, Aarhus amt, † 13. februar 1829 i Tilst, Aarhus amt, begravet 20. februar 1829 på Tilst kirkegård.  Han blev gift med Ane Cathrine Ernstdatter.

47.  Ane Cathrine Ernstdatter, * o. 1792.

48.  Hinrich Christian Rohrberg, * 19. januar 1779 i Schwartbuk, Holsten, † f. 1845.  Han blev gift med Margaretha Cathrina Harms, 23. november 1800.

49.  Margaretha Cathrina Harms, * 1780 i Lutterbeck K. Hagen.

50.  Hans Struck, * o. 1792 i Dorf Fargau, Gut Salzau, Ksp. Seelent, Holsten.

52.  Rasmus Jensen Ranthe, * 25. september 1795 i Korsør, † 5. marts 1854, begravet på på Storebælt, aldrig fundet.  Han blev gift med Ane (Catrine) Hansdatter, 16. september 1821 i Korsør kirke.

53.  Ane (Catrine) Hansdatter, * 1802 i Korsør, † 29. maj 1853 i Korsør, begravet 3. juni 1853 på Korsør kirkegård.

54.  Gullak Jacobsen, * 21. maj 1786 i Tjømø, Nøtterøy sogn, Vestfold,Norge, † 21. oktober 1861 i Nyborg, begravet 28. oktober  1861 i Nyborg kirkegård.  Han blev gift med Anna Christensdatter Sprogøe, 19. november 1813 i Nyborg Kirke.

55.  Anna Christensdatter Sprogøe, * 16. marts  1787 i Nyborg.  Partner med Hans Jensen.  Hun blev gift med (2) Gullak Jacobsen, 19. november 1813 i Nyborg Kirke, * 21. maj 1786 i Tjømø, Nøtterøy sogn, Vestfold,Norge, † 21. oktober 1861 i Nyborg, begravet 28. oktober  1861 i Nyborg kirkegård.

56.  Rasmus Nielsen, * 28. maj 1799 i Ondløse sogn, Holbæk amt, † 3. december 1855 i Hallenby ore, begravet 9. december 1855 på Sæby kirkegård.  Han blev gift med Johanne Mogensdatter, 4. april 1828 i Ondløse kirke.

57.  Johanne Mogensdatter, * 1802 i Brandstrup, Tersløse sogn, Holbæk amt, † 30. december 1846 i Teglhusene, Sæby sogn, begravet 8. januar 1847 på Sæby kirkegård.

58.  Rasmus Christensen, * o.1796 i Avnsø, † 6. juni 1862 i Jorløse, begravet 12. juni 1862 i Jorløse kirkegård.  Han blev gift med (1) Kirsten Hansdatter, 21. november 1834 i Jorløse kirke, * 1801 i Jorløse.  Han blev gift med (2) Dorthe Jørgensdatter, 2. august 1839 i Jorløse kirke, * 1811 i Svebølle, Avnsø sogn, † 17. januar 1886 i Jorløse, begravet 23. januar 1886 i Avnsø Kirkegård.

59.  Dorthe Jørgensdatter, * 1811 i Svebølle, Avnsø sogn, † 17. januar 1886 i Jorløse, begravet 23. januar 1886 i Avnsø Kirkegård.

60.  Andreas Friderich Schmager, * o. 1829.  Han blev gift med Anne Møller f. Nielsdatter.

61.  Anne Møller f. Nielsdatter, * 30. maj 1818 i Engelstofte, Næsbyholm.  Hun blev gift med (1) NN Møller.  Hun blev gift med (2) Andreas Friderich Schmager, * o. 1829.

62.  Carl Julius Nielsen, * o. 1821.  Han blev gift med Ane Cathrine Bentzen.

63.  Ane Cathrine Bentzen, * 1824 i København.  Hun blev gift med (1) Peter Jørgen Adolph Nielsen, 15. juni 1845 i Garnisons sogn, København.  Hun blev gift med (2) Carl Julius Nielsen, * o. 1821.

Tip-3-oldeforældre

64.  Rasmus Mathiesen, * o. 1749 i Hesselager. Svendborg amt.  Han blev gift med (1) NN.  Han blev gift med (2) Malene Hansdatter, * 1760, † 17. maj 1822 i Hesselager, Gudme herred, begravet 19. maj 1822 i Hesselager kirkegård.

65.  NN.

66.  Willum Carl Andersen, * 1743 i Gudbjerg, † 19. februar 1827 i Gudbjerg, Svendborg, begravet 24. februar 1827 i Gudbjerg kirkegård.  Han blev gift med (1) Anna Rasmusdatter, 5. juli 1775 i Gudbjerg kirke, * 1733 i Gudbjerg, † 1781 i Gudbjerg, begravet 20. august 1781 i Gudbjerg.  Han blev gift med (2) Anna Hansdatter, 29. oktober 1781 i Gudbjerg, Svendborg, * o. 1761, † 7. junI 1805 i Gudbjerg, Svendborg.  Han blev gift med (3) Maren Nielsdatter, * 1769, † 19. december 1810 i Gudbjerg, Svendborg, begravet 22. december 1810 i Gudbjerg kirkegård.

67.  Anna Hansdatter, * o. 1761, † 7. junI 1805 i Gudbjerg, Svendborg.

68.  Hans Peder Larsen, * 12. november 1766 i Hellager, Tved sogn, † 17. marts 1838 i Hellager, begravet 24. marts 1838 i Tved kirkegård.  Han blev gift med Mette Olsdatter, 22. juli 1791 i Tved kirke.

69.  Mette Olsdatter, * 1. februar 1768 i Heldager, † 23. februar 1843 i Tved.

70.  (Johan) Hendrick Carlsen, * 2. juni 1755 i Heldager, † 16. juli 1833 i Heldager, begravet 22. juli 1833 i Heldager kirkegård.  Han blev gift med (1) Johanne Nielsdatter, * o. 1751, † 2. april 1795 i Heldager, begravet 6. april 1795 i Tved kirkegård.  Han blev gift med (2) Birthe Marie Rasmusdatter, 1. august 1796, * o. 1755, † 7. maj 1836 i Heldager, begravet 13. maj 1836 i Tved kirkegård.

71.  Birthe Marie Rasmusdatter, * o. 1755, † 7. maj 1836 i Heldager, begravet 13. maj 1836 i Tved kirkegård.

72.  Anders Andersen Poulsen, * 1727 i Hollandsberg, Ørsted, Randers amt, † 1795 i Ørsted sogn, begravet 6. december 1795 i Ørsted kirkegård.  Han blev gift med Kirsten Pedersdatter, 10. oktober 1754.

73.  Kirsten Pedersdatter.

74.  Endwold Rasmussen, * 1750 i Fausing sogn, † 1797 i Fausing, begravet 12. april 1797 i Fausing kirkegård.  Han blev gift med Ane Kierstine Nielsdatter.

75.  Ane Kierstine Nielsdatter, * 1751 i Fausing sogn.  Hun blev gift med (1) Endwold Rasmussen, * 1750 i Fausing sogn, † 1797 i Fausing, begravet 12. april 1797 i Fausing kirkegård.  Hun blev gift med (2) Peder Andersen (Bæk?) Poulsen, 7. oktober 1797, * 1766 i Ørsted, Rougsø herred, Randers amt, † 24. marts 1846 i Ørsted, begravet 29. marts 1846 i Ørsted kirkegård.

76.  Rasmus Jensen Byrgesen, * 1758 i Bode, Ørsted sogn, † 5. februar 1845, begravet 14. februar 1845 i Ørsted kirkegård.  Han blev gift med Birthe Rasmusdatter.

77.  Birthe Rasmusdatter, * 1752, † 6. maj 1830 i Hollandsbjerg, Ørsted sogn, begravet 13. maj 1830 i Ørsted kirkegård.

78.  Frederik Nielsen Dahl, * 1766, † 11. august 1828 i Indslev, Taarup, begravet 16. august 1828 i Indslev kirkegård.  Han blev gift med (1) Caroline Nielsdatter, f. 1787, * 1745, † 1797 i Indslev sogn, Vends herrred, begravet 27. maj 1797 i Indslev kirkegård.  Han blev gift med (2) Magrethe Elisabeth Nielsdatter, * 29. december 1775 i GillebroeMølle???, † 8. oktober 1821 i Indslev Taarup, begravet 13. oktober 1821 i Indslev kirkegård.

79.  Magrethe Elisabeth Nielsdatter, * 29. december 1775 i GillebroeMølle???, † 8. oktober 1821 i Indslev Taarup, begravet 13. oktober 1821 i Indslev kirkegård.

80.  Mads Danielsen, * o. 1751, † 26. november 1835 i Baalsted, Agerskov sogn, begravet 29. november 1835 i Agerskov kirkegård.  Han blev gift med Kirsten Poulsdatter.

81.  Kirsten Poulsdatter, * 1753 i Baulund, Agerskov sogn, † 23. juli 1805 i Baulund, Agerskov sogn, begravet 28. juli 1805 i Agerskov kirkegård.

82.  Peder Jensen, * 19. januar 1753 i Gedahl, Torsted sogn, Hind herred, Ringkøbing amt, † 18. marts 1829, begravet 22. marts 1829 på Jeising, kirkegård.  Han blev gift med Cathrina Jochimsdatter, 19. september 1783 i Hostrup kirke, Tønder amt.

83.  Cathrina Jochimsdatter, * o. 1760, † 29. juli 1813 i Jeising, begravet 1. august 1813 i Hostrup kirkegård, Tønder amt.

84.  Niels Nielsen, * 1771, † 17. marts 1830 i Sjelle, begravet 23. marts 1830 på Sjelle kirkegård.  Han blev gift med Karen Hansdatter, 28. marts 1837 i Sjelle kirkegård.

85.  Karen Hansdatter, * 1776, † 21. marts 1837 i Sjelle.

86.  Michel Michelsen, * 1760 i Uldum.  Han blev gift med (1) Mette Sørensdatter, 18. juni 1791 i Hviring kirke, * 1765, † 1792 i Hornum, Hviring sogn, begravet 5. februar 1792 i Hviring kirkegård.  Partner med Kiersten Stephansdatter, * 1. august 1777 i Klovborg, † 21. november 1853 i Christianslund, Stjær mark, Stjær, Framlev herred, begravet 28. november 1853 i Stjær kirkegård.

87.  Kiersten Stephansdatter, * 1. august 1777 i Klovborg, † 21. november 1853 i Christianslund, Stjær mark, Stjær, Framlev herred, begravet 28. november 1853 i Stjær kirkegård.  Partner med Niels Christensen.  Partner med Michel Michelsen, * 1760 i Uldum.  Partner med Niels Madsen.  Hun blev gift med (4) Jens Nielsen.  Hun blev gift med (5) Anders Christian Sørensen, 10. november 1824 i Lyngby kirke, * 1770, † 23. APRIL 1834 i Stjær mark, Stjær, Framlev herred, begravet 1. maj 1834 i Stjær kirkegård.

90.  David Michelsen, * 1740 i Sabro sogn, † f. 1819.  Han blev gift med Karen Rasmusdatter.

91.  Karen Rasmusdatter, † 8. oktober 1828 i Sabro, Aarhus amt, begravet 14. oktober 1828 på Sabro kirkegård.

92.  John Jensen, * o. 1763.  Han blev gift med Maren Lausdatter.

93.  Maren Lausdatter, * 1771, † 30. november 1819 i Aabye, Hasle herred, begravet 5. december 1819 på Aaby Kirkegård.

96.  Hans Hinrich Rohrberg, * 1752 i Schwartbuk, Holsten.  Han blev gift med Marie Dorthe Bachmann, 23. april 1774.

97.  Marie Dorthe Bachmann, * 1743, † 11. februar 1813 i Schmoel, Holsten, begravet 14. februar 1813 i Giekau, Holsten.

104.  Jens Hansen Rante, * 1765 i Korsør.  Han blev gift med (1) Giertrud Sørensdatter, 19. april 1793 i Korsør kirke, * 1760, † 13. november 1797 i Korsør, begravet 1797 i Korsør kirkegård.  Han blev gift med (2) Ingeborg Mogensdatter, * 1770.

105.  Giertrud Sørensdatter, * 1760, † 13. november 1797 i Korsør, begravet 1797 i Korsør kirkegård.

106.  Hans Hansen, * o. 1756.  Han blev gift med Maren Nielsdatter.

107.  Maren Nielsdatter, * o. 1764.

108.  Jakob Gulliksen, * 1752 i Sandbekk, Tjøme, Vestfold, Norge, † 20. august  1799 i Sandbekk, Tjøme, Vestfold, Norge, begravet 28. august  1799 i Nøtterøy Kirkegård, Nøtterøy, Vestfold, Norge.  Han blev gift med Anne Maria Larsen, 30. december 1776 i Nøtterøy Kirke, Nøtterøy, Vestfold, Norge.

109.  Anne Maria Larsen, * 1755 i Norge, † 8. februar 1812 i Sandbekk, Tjøme, Vestfold, Norge, begravet 16. februar 1812 i Nøtterøy Kirke, Nøtterøy, Vestfold, Norge.

110.  Christen Rasmussen Sprogøe, * 1752 i Nyborg, † 21. januar 1811 i Nyborg, begravet 26.  januar  1811 i Nyborg kirkegård.  Han blev gift med Maren Christensdatter, 13. april 1785 i Nyborg.

111.  Maren Christensdatter.

112.  Niels Rasmussen, * o. 1770.  Han blev gift med Kirsten Hansdatter.

113.  Kirsten Hansdatter, * o. 1773.

114.  Mogens Jensen, * 1736, † 1810 i Brandstrup, begravet 28. oktober 1810 i Tersløse kirkegård.  Han blev gift med (1) Zidse Christensdatter, † 1762 i Brandstrup, begravet 24. oktober 1762 i Tersløse kirkegård.  Han blev gift med (2) NN 2.  Han blev gift med (3) Bodil Hansdatter, † 1792 i Brandstrup, begravet 5. februar 1792 i Tersløse kirkegård.  Han blev gift med (4) Ane Marie Hansdatter, * o. 1766.

115.  Ane Marie Hansdatter, * o. 1766.

116.  Christen Sørensen, * o.1757.  Han blev gift med Anne Sørensdatter.

117.  Anne Sørensdatter, * o. 1758.

118.  Jørgen Christensen.  Han blev gift med Anne Jørgensdatter.

119.  Anne Jørgensdatter.

120.  Friderich Schmager, * 20. september 1804 i Frankenforde, Tyskland.  Han blev gift med Bertha Kirstine Ordrup, 27. februar 1835 i Sankt Petri kirke, København.

121.  Bertha Kirstine Ordrup, * 9. februar 1794.  Hun blev gift med (1) NN Lassen.  Hun blev gift med (2) Friderich Schmager, 27. februar 1835 i Sankt Petri kirke, København, * 20. september 1804 i Frankenforde, Tyskland.

122.  Niels Sørensen, * o. 1767 i Nibe.  Han blev gift med Bodil Jørgensdatter.

123.  Bodil Jørgensdatter, * o. 1788 i Bavelse, Præstø amt.

Tip-4-oldeforældre

128.  Mathies Jørgensen, * o. 1708 i Hesselager. Svendborg amt.  Han blev gift med NN, o. 1736 i Hesselager.

129.  NN.

132.  Anders Jeppesen, * 1716 i Dongs-Højrup, † 1763 i Gudbjerg, Gudme herred, begravet 13. oktober 1763 i Gudbjerg kirke.  Han blev gift med Sophie Nielsdatter.

133.  Sophie Nielsdatter, * 1718, † 26. november 1796 i Gudbjerg.

136.  Lars Christophersen, * o. 1733 i Hellager.  Han blev gift med Johanne Hansdatter, 14. november 1763 i Tved kirke.

137.  Johanne Hansdatter, * 18. november 1738 i Tved.

138.  Ole Jensen.  Han blev gift med Susanne Rasmusdatter.

139.  Susanne Rasmusdatter, * 9. juni 1743 i Tved.

140.  Carl Splittorff, * 1719, † 29 juni 1799 i Heldager, Baroniet lehn, Svendborg amt, begravet 2. juli 1799 i Tved kirkegård.  Han blev gift med (1) Apelone Jørgensdatter, * 1720 i Heldager, † 28. september 1771 i Heldager, begravet 2. oktober 1771 i Tved kirkegård.  Han blev gift med (2) Sabine Rudolphsdatter, 13. marts 1772 i Skårup kirke, Svendborg amt, * 1715, † 13. februar 1798 i Heldager, Svendborg amt, begravet 16. februar 1798 i Tved kirkegård.

141.  Apelone Jørgensdatter, * 1720 i Heldager, † 28. september 1771 i Heldager, begravet 2. oktober 1771 i Tved kirkegård.

144.  Anders Poulsen, * 1693 i Hollandsbjerg, Ørsted sogn, Randers sogn, † 1746 i Hollandsbjerg, begravet 23. oktober 1746 på Ørsted kirkegård.  Han blev gift med (1) Mette Enevoldsdatter, 30. juni 1715 i Fausing kirke, * 1687 i Fausing sogn, Randers amt, † 1761 i Hollandsbjerg, Ørsted sogn, Randers amt, begravet 22. februar 1761 i Ørsted kirkegård.  Han blev gift med (2) Kirsten Pedersdatte.

145.  Mette Enevoldsdatter, * 1687 i Fausing sogn, Randers amt, † 1761 i Hollandsbjerg, Ørsted sogn, Randers amt, begravet 22. februar 1761 i Ørsted kirkegård.

146.  Peder Markusen.  Han blev gift med Ukendt.

147.  Ukendt.

148.  Rasmus Endvoldsen, * 1721 i Fausing, Randers amt, † 1789 i Fausing sogn, begravet 27. juni 1789 på Fausing kirkegård.  Han blev gift med Boel Andersdatter, 11. oktober 1741 i Fausing kirke.

149.  Boel Andersdatter, * 1711, † 1781 i Fausing, begravet 11. marts 1781 i Fausing kirkegård.  Hun blev gift med (1) Anders Asmusens, 11. oktober 1741 i Fausing kirke.  Hun blev gift med (2) Rasmus Endvoldsen, 11. oktober 1741 i Fausing kirke, * 1721 i Fausing, Randers amt, † 1789 i Fausing sogn, begravet 27. juni 1789 på Fausing kirkegård.

152.  Jens Pedersen Byrgesen, * 1725 i Ørsted, † f. 1787.  Han blev gift med Maren Rasmusdatter.

153.  Maren Rasmusdatter, * o. 1727, † e. 1787.

162.  Poul Lassen, † e. 1797.  Han blev gift med Ingerborg Pouls.

163.  Ingerborg Pouls, * 1728, † 4. april 1799 i Bovlund, Agerskov sogn, begravet 11. april 1799 i Agerskov kirkegård.

164.  Jens Pedersen, * 1703 i Bundesgaard, Thorsted sogn, Ringkøbing amt, † 1770, begravet 7. december 1770 på Thorsted kirkegård.  Han blev gift med Kiersten Madsdatter, 6. januar 1752 i Thorsted kirke.

165.  Kiersten Madsdatter.

166.  Jochim Jessen.  Han blev gift med Margretha Callesen.

167.  Margretha Callesen.

168.  Niels Michelsen, * o. 1742 i Skovby, Framlev herred?  Han blev gift med Anna Christensdatter.

169.  Anna Christensdatter, * o. 1741.

172.  Michel Skræder.

174.  Stephan Pedersen, * 11. august 1744 i Tirsvad, † 5. februar 1836 i Klovborg, begravet 10. februar 1836 i Klovborg kirkegård.  Han blev gift med Anna Sørensdatter, 18. september 1770 i Klovborg kirke.

175.  Anna Sørensdatter, * 25. december 1746 i Klovborg, † 8. maj 1808 i Klovborg, begravet 17. maj 1808 i Klovborg kirkegård.

180.  Michel Christensen, * 1698 i Kattrup sogn, Ning herred, Aarhus amt?, † 1760 i Sabro, begravet 27. juli 1760 i Sabro kirkegård.  Han blev gift med Chatrine Davidsdatter, 23. marts 1726 i Faarup kirke, Aarhus.

181.  Chatrine Davidsdatter, * 1694, † 1761 i Sabro, begravet 22. februar 1761 i Sabro kirkegård.

184.  Jens NN.

192.  Johann Matthias Rohrberg, * 1729, † 7. april 1791 i Schwartbuk, Holsten, begravet 10. april 1791 i Giekau, Holsten.  Han blev gift med Catharina Petersen, 16. oktober 1751.

193.  Catharina Petersen, * 1729, † 8. februar 1783 i Schwartsbuk, Holsten, begravet 12. februar 1783 i Giekau, Holsten.

208.  Rasmus Jensen Rante, * 1737 i Korsør.  Han blev gift med Inger Jørgensdatter, 24. februar 1764 i Sct. Povls kirke, Korsør.

209.  Inger Jørgensdatter, * o. 1738.

216.  Gullik Jakobsen, * 1709 i Hønsø, Tjøme, Vestfold, Norge, † 4. juni 1783 i Sandbekk, Tjøme, Vestfold, Norge, begravet 1783 i Nøtterøy Kirke, Nøtterøy, Vestfold, Norge.  Han blev gift med Mari Paalsdatter, 23. oktober 1736 i Nøtterøy Kirke, Nøtterøy, Vestfold, Norge.

217.  Mari Paalsdatter, * 1708 i Gunnarsrød, Tjøme, Vestfold, Norge, † 1773 i Sandbekk, Tjøme, Vestfold, Norge.

218.  Lars Tønnesen Haug, * 1722 i Søndre Smidsrød, Nøtterøy, Vestfold, Norge, † 27. juli 1806 i Svelvik, Tjøme, Vestfold, Norge, begravet 7. august 1806 i Nøtterø kirkegård.  Han blev gift med (1) Mari Larsen, 9. januar 1748 i Nøtterø kirke, * 1722 i Helgerød, Tjøme, Vestfold, Norge, † 1748, begravet 25. november 1748 i MO, Tjøme, Vestfold, Norge.  Han blev gift med (2) Mari Aakesen, 14. juli 1749 i Sandar kirke, Vestfold, Norge, * 1730 i Klavenes, Sandar, Vestfold, Norge, † 1749, begravet 12. oktober 1752 i Øvre Haug, Tjøme, Vestfold.  Han blev gift med (3) Sørene Kristensdatter, 4. december 1753 i Nøtterø kirke, * 1729 i Søndre Gipø, Nøtterøy, Vestfold, Norge, † 10. juni 1806 i Svelvig, Tjøme, Vestfold, Norge, begravet 18. juni 1806 på Nøtterøy kirkegård , Vestfold, Norge.

219.  Sørene Kristensdatter, * 1729 i Søndre Gipø, Nøtterøy, Vestfold, Norge, † 10. juni 1806 i Svelvig, Tjøme, Vestfold, Norge, begravet 18. juni 1806 på Nøtterøy kirkegård , Vestfold, Norge.

220.  Rasmus Pedersen Sprogøe, * 1718 i Sprogø, Nyborg, † 19. juni 1786, begravet 2. september 1786 i Nyborg kirkegård.  Han blev gift med (1) Maren Jensdatter, begravet 31. marts1738 i Nyborg kirkegård.  Han blev gift med (2) Anna Chathrine Nielsdatter Dyrehauge, 12. oktober 1740 i Nyborg Kirke, * 1718 i Nyborg, † 9. april 1790 i Nyborg, begravet 14. april 1790 i Nyborg kirkegård.

221.  Anna Chathrine Nielsdatter Dyrehauge, * 1718 i Nyborg, † 9. april 1790 i Nyborg, begravet 14. april 1790 i Nyborg kirkegård.

228.  Jens Mogensen, * 1702 i Holbæk, Merløse, Holbæk, † 1781 i Brandstrup, Tersløse, begravet 16. december 1781 i Tersløse kirkegård.  Han blev gift med (1) NN Pedersdatter, 1728, * 1698 i Holbæk,  Merløse Herred,  Holbæk Amt, † 1766 i Brandstrup, Tersløse sogn, begravet 12. september 1766 på Tersløse kirkegård.  Han blev gift med (2) Otilia Pedersdatter, 19. december 1766, * 1712 i Tersløse sogn, Merløse herred Holbæk, † 1783 i Brandstrup, Tersløse sogn, begravet 21. april 1783 i Tersløse kirkegård.

229.  NN Pedersdatter, * 1698 i Holbæk,  Merløse Herred,  Holbæk Amt, † 1766 i Brandstrup, Tersløse sogn, begravet 12. september 1766 på Tersløse kirkegård.

Tip-5-oldeforældre

256.  Jørgen NN, * o. 1683 i Hesselager. Svendborg amt.  Han blev gift med Ane Jensen.

257.  Ane Jensen.

264.  Jep Andersen, * f. 1688, † 1763.  Han blev gift med (1) Maren Pedersdatter, f. 1718, * 1691, † 1732 i Dong Højrup, begravet 26. marts 1732 i Kirkeby kirkegård.  Han blev gift med (2) Johanne Thomasdatter, * o. 1705, † e. 1763.

265.  Maren Pedersdatter, * 1691, † 1732 i Dong Højrup, begravet 26. marts 1732 i Kirkeby kirkegård.

266.  Niels NN.  Han blev gift med NN.

267.  NN.

274.  Hans Pedersen.  Han blev gift med Mette Pedersdatter.

275.  Mette Pedersdatter.

278.  Rasmus Larsen.  Han blev gift med Karen Rasmusdatter.

279.  Karen Rasmusdatter.

280.  Johannes Splittaff, * 1676 i Kirchbauna, Hessen, † 15. oktober 1737 i Vemmentoft, begravet Oktober 1737 i Vemmentoft Kirkegård.  Han blev gift med Else Marie Nielsdatter Krom, 7. november 1708 i Vordingborg kirke.

281.  Else Marie Nielsdatter Krom, * 1687 i Vordingborg, † 1736 i Kalundborg, begravet 1. juni 1736 i Vemmentoft.

282.  Jørgen Rasmussen, * 1683 i Aaby, begravet 13. oktober 1755 i Skårup kirkegård.  Han blev gift med Maren Pedersdatter, 30. november 1710 i Tved kirke.

283.  Maren Pedersdatter, * 1665 i Heldager, † 13. marts 1758 i Heldager, begravet 18. marts 1758 i Tved kirkegård.

288.  Poul Rasmussen.  Han blev gift med NN Ibsdatter?.

289.  NN Ibsdatter?.

290.  Envold Clausen, * 1646?, † 1730 i Fausing, begravet 3. december 1730 på Fausing kirkegård.  Han blev gift med (1) Johanne Knudsdatter, 1. oktober 1654 i Fausing kirke, † i Fausing, begravet på Fausing kirkegård.  Han blev gift med (2) Mette Sørensdatter, i Fausing kirke.  Han blev gift med (3) Kirsten Pedersdatter, † 1692 i Grund, Fausing sogn, Randers amt, begravet 1. maj 1692.  Han blev gift med (4) Mette Rasmusdatter Banner, 23. april 1694 i Fausing kirke, * 1673, † 1740 i Grund, Fausing sogn, Randers amt, begravet 24. juli 1740 på Fausing kirkegård.

291.  Kirsten Pedersdatter, † 1692 i Grund, Fausing sogn, Randers amt, begravet 1. maj 1692.

296.  Enevold Clausen, * 1683 i Fausing, Randers amt, † 1739 i Fausing, begravet 18. oktober 1739 på Fausing kirkegård.  Han blev gift med Anne Pedersdatter, 30. marts 1710 i Fausing kirke.

297.  Anne Pedersdatter, * 1681 i Fausing sogn, Randers amt, † 1740 i Fausing, begravet 12. juni 1740 på Fausing kirkegård.

304.  Peder Jensen.

328.  Peder Olesen, * 1673, † 1752, begravet 27. april 1752 på Thorsted kirke kirkegård.  Han blev gift med Mette Jepsdatter, 22. oktober 1702 i Thorsted kirke.

329.  Mette Jepsdatter.

348.  Peder Pedersen, * 1696, † 30. januar 1754 i Tirsvad, begravet 3. februar 1754 i Klovborg kirkegård.  Han blev gift med (1) Anna Sørensdatter, 16. juni 1726 i Klovborg kirke, * 1687?, † 27. maj 1743 i Tirsvad, begravet 2. juni 1743 i Klovborg kirkegård.  Han blev gift med (2) Kirsten Stephansdatter, 25. november 1743 i Klovborg kirke, * i Tirsvad.

349.  Kirsten Stephansdatter, * i Tirsvad.

350.  Søren Andersen.  Han blev gift med Anna Nielsdatter.

351.  Anna Nielsdatter, † 6. maj 1758 i Kloborg, begravet 9. maj 1758 i Kloborg Kirkegård.

360.  Christen Michelsen, * 1659 i Kattrup, Kolt sogn, † 1709 i Kattrup, begravet 10. marts 1709 i Kolt kirkegård.  Han blev gift med (1) NN, * 1659, † 1697 i Kattrup, begravet 10. januar 1697 i Kolt kirkegård.  Han blev gift med (2) Maren Ovesdatter, 13. juni 1697 i Kolt kirke, * o. 1673, † 1754, begravet 18. april 1754.

361.  Maren Ovesdatter, * o. 1673, † 1754, begravet 18. april 1754.

362.  David NN.

416.  Jens Hansen Rante.  Han blev gift med Else Bertelsdatter, 28. november 1730 i Korsør.

417.  Else Bertelsdatter, * 1702, † 1766, begravet 9. august 1766 på Korsør kirkegård.

432.  Jacob Knutsen, * o. 1680 i Hønsø, Tjøme, Vestfold, Norge, † 1716 på Søen.  Han blev gift med Anne Villumsen, 27. september 1708 i Nøtterøy Kirke, Nøtterøy, Vestfold, Norge.

433.  Anne Villumsen, * 1680 i Tømmereik, Nøtterøy, Vestfold, Norge, † 1765 i Kråkerne, Tjøme, Vestfold,Norge, begravet 11. juli 1765 i Kråkerne, Tjøme, Vestfold.  Hun blev gift med (1) Jacob Knutsen, 27. september 1708 i Nøtterøy Kirke, Nøtterøy, Vestfold, Norge, * o. 1680 i Hønsø, Tjøme, Vestfold, Norge, † 1716 på Søen.  Hun blev gift med (2) Nils Olsen, 29. december 1718 i Nøtterøy Kirke, Nøtterøy, Vestfold, Norge, * o. 1676 i Borre, Vestfold, Norge, † 1745 i Kråkerne, Tjøme, Vestfold,Norge.

434.  Paal Kristoffersøn, * 1663 i Gunnarsrød på Utbygden, Tjøme, Vestfold, Norge, † 1732 i Gunnarsrød på Utbygden, Tjøme, Vestfold, begravet 4. juni 1732 i Gunnarsrød på Utbygden, Tjøme, Vestfold.  Han blev gift med Ranghild Andersdatter, 25. november 1698 i Nøtterøy kirke.

435.  Ranghild Andersdatter, * o. 1670 i Brøtsø, Tjøme, Vestfold, Norge.

436.  Tønnes Rasmussen Smidsrød, * 24. december 1691 i Smidsrød Søndre, Nøtterøy, Vestfold, Norge, † 1780 i Smidsrød Søndre, Nøtterøy, Vestfold, begravet 3. december 1780 i Smidsrød Søndre, Nøtterøy, Vestfold.  Han blev gift med Inger Andersdatter, 12. september 1720 i Nøtterø Kirke, Nøtterøy, Vestfold,Norge.

437.  Inger Andersdatter, * 1693 i Langesund, Vestfold, Norge, † 1759 i Smidsrød Søndre, Nøtterøy, Vestfold, begravet 31. marts 1759 i Søndre Smidsrød, Nøtterøy, Vestfold.

438.  Kristen Andersen, * 20. oktober 1695 i Bjønnes, Nøtterøy, Vestfold, Norge, † 1739 i Søndre Gipø, Nøtterøy, Vestfold, begravet 26. juni 1739 i Søndre Gipø, Nøtterøy, Vestfold.  Han blev gift med (1) Barbra Arnesen Nøtterø, 25. juni 1721 i Nøtterøy kirke, * 1693 i Østre Nøtterø , Nøtterøy, Vestfold, Norge, † 1733 i Søndre Gipo , Nøtterøy, Vestfold, begravet 21. juni 1733 i Søndre Gipo , Nøtterøy, Vestfold.  Han blev gift med (2) Pernille Eriksen, 11. januar 1734 i Nøtterøy kirke, * 1706 i Skallestad, Nøtterøy, Vestfold, Norge, † 1787 i Søndre Gipø, Nøtterøy, Vestfold, begravet 8. september 1787 i Søndre Gipø, Nøtterøy, Vestfold.

439.  Barbra Arnesen Nøtterø, * 1693 i Østre Nøtterø , Nøtterøy, Vestfold, Norge, † 1733 i Søndre Gipo , Nøtterøy, Vestfold, begravet 21. juni 1733 i Søndre Gipo , Nøtterøy, Vestfold.

440.  Peder Christensen Sprogøe, * o. 1680 i Sprogø, † 1722 i Sprogø, begravet 17. juli 1722 i Nyborg kirkegård.  Han blev gift med Anne Dorthe Olesdatter Ecklef, 1. oktober 1710 i Nyborg.

441.  Anne Dorthe Olesdatter Ecklef, * 1687 i Sprogø, † 1759 i Korsør, begravet 24. april 1759 i Korsør kirkegård.  Hun blev gift med (1) Peder Christensen Sprogøe, 1. oktober 1710 i Nyborg, * o. 1680 i Sprogø, † 1722 i Sprogø, begravet 17. juli 1722 i Nyborg kirkegård.  Hun blev gift med (2) Gunder Olsen Møller/Sprogø, 5. marts 1723 i Nyborg, * 1695 i Arendal, Norge, † 1763 i Korsør, begravet 17. maj 1763 i Korsør.

442.  Niels Larsen Dyrehauge.  Han blev gift med (1) Maren Jensdatter.  Han blev gift med (2) Aplona Rasmusdatter Faber.

443.  Maren Jensdatter.

Tip-6-oldeforældre

528.  Anders Willumsen, * o. 1665 i Dongs Højrup, † Maj 1723 i Dongs Højrup, Kirkeby.  Han blev gift med Maren Rasmusdatter, f. 1688.

529.  Maren Rasmusdatter, * f. 1670 i Slæbæk gård.

560.  Johann Balthasar Splittaff, begravet 28. december 1692 i Kirchbauna, Hessen.  Han blev gift med Christina Kohlhausen, 3. november 1670 i Kirchbauna, Hessen.

561.  Christina Kohlhausen, * 1649 i Lohne, Hessen, begravet 27. september 1699 i Wichdorf, Hessen.  Hun blev gift med (1) Johann Balthasar Splittaff, 3. november 1670 i Kirchbauna, Hessen, begravet 28. december 1692 i Kirchbauna, Hessen.  Hun blev gift med (2) Hans Jacob Kleppe, 29. december 1697 i Wichdorf, Hessen.

562.  Niels Christensen Krom, † 10. februar 1723 i Vordingborg, begravet 17. februar 1723 på Vordingborg kirkegård.  Han blev gift med (1) N. N., f. 1687, begravet 14. januar 1697 i Vordingborg.  Han blev gift med (2) Anne Cathrine Clausdatter Rung, 14. juli 1697 i Vordingborg, begravet 7. februar 1727 i Vordingborg.

563.  N. N., begravet 14. januar 1697 i Vordingborg.

566.  Peder Gudm??.

578.  Ib NN.

592.  Claus Jenwold, * 1655 i Fausing sogn, † 1725 i Fausing, begravet 21. februar 1725 i Fausing kirkegård.  Han blev gift med Mette Mogensdatter, 12. juni 1681 i Fausing kirke.

593.  Mette Mogensdatter, * 1655 i Fausing, Randers amt, † 1733 i Fausing, begravet 28. januar 1733 på Fausing kirkegård.  Hun blev gift med (1) Mikel Nielsen, 24. oktober 1675 i Fausing kirke, † 1679 i Fausing, begravet 19. juni 1679 i Fausing kirkegård.  Hun blev gift med (2) Claus Jenwold, 12. juni 1681 i Fausing kirke, * 1655 i Fausing sogn, † 1725 i Fausing, begravet 21. februar 1725 i Fausing kirkegård.

720.  Michel Christensen, * 1619 i Kattrup, † 1686 i Ormslev Kolt Sogn, begravet 21. marts 1686 i Ormslev Kirke.  Han blev gift med Christensenskone.

721.  Christensenskone, * 1629 i Kattrup, † 1687 i Ormslev, begravet 30. oktober 1687 i Ormslev Kirkegård.

832.  Hans Mickelsen Rante.

834.  Bertel Bertelsen.

864.  Knut Gulliksen, * 1655 i Nordre Sundene, Tjøme, Vestfold, Norge, † 1723 i Hønsø, Tjøme, Vestfold, Norge.  Han blev gift med Idde Nilsen, o. 1680 i Nøtterøy kirke.

865.  Idde Nilsen, * 1654 i Helgerød, Sandar, Vestfold, Norge, † 1742 i Hønsø, Tjøme, Vestfold, Norge.

866.  Villum Paalssøn, * 1640 i Nøtterøy, Vestfold, Norge, † 27. november 1700 på Havet.  Han blev gift med Inger Eriksdatter, 1664 i Nøtterø kirke.

867.  Inger Eriksdatter, * 1635 i Tømmereik Nøtterø, Norge, † Maj 1732 i Tømmereik, Nøtterø, Vestfold, Norge, begravet 14. maj 1732 i Tømmereik, Nøtterø, Vestfold, Norg.

870.  Anders Olsson, * 1630 i Nordre Brøtsø, Tjømø, Vestfold, Norge, † 1690 i Sondre Brøtsø, Tjømø, Vestfold, Norge.  Han blev gift med Mari Evensdatter, 1668 i Nordre Brøtsø, Tjømø, Vestfold, Norge.

871.  Mari Evensdatter, * 1648 i Sondre Brøtsø, Tjømø, Vestfold, Norge, † 1672 i Sondre Brøtsø, Tjømø, Vestfold, Norge.

872.  Rasmus Gudmundsen, * 1665 i Smidsrød Søndre, Nøtterøy, Vestfold, Norge, † 1734 i Smidsrød Søndre, Nøtterøy, Vestfold, begravet 10. marts 1734 i Søndre Smidsrød, Nøtterøy, Vestfold.  Han blev gift med (1) Siri Rasmusdatter, 1688 i Nøtterø Kirke, Nøtterøy, Vestfold, * o. 1667 i Nøtterøy, Vestfold, Norge, † 1729 i Smidsrød Søndre, Nøtterøy, Vestfold, Norge, begravet 1. maj 1729 i Søndre Smidsrød, Nøtterøy, Vestfold.  Han blev gift med (2) Barbra Andersen, 4. januar 1730, * 1691 i Nøtterøy, Vestfold, Norge, † 1753, begravet 26. marts 1753 i Nordre Smidsrød, Nøtterøy, Vestfold, Norge.

873.  Siri Rasmusdatter, * o. 1667 i Nøtterøy, Vestfold, Norge, † 1729 i Smidsrød Søndre, Nøtterøy, Vestfold, Norge, begravet 1. maj 1729 i Søndre Smidsrød, Nøtterøy, Vestfold.

874.  Anders NN, * o. 1661 i Langesund, Vestfold, Norge.  Han blev gift med Mrs. Anders.

875.  Mrs. Anders, * 0. 1665 i Langesund, Vestfold, Norge.

876.  Anders Andersen, * e. 1664.  Han blev gift med KIrsti Eriksdatter Bjønnes, 1687 i Nøtterø kirke.

877.  KIrsti Eriksdatter Bjønnes, † 1731 i Bjønnes, Nøtterø, Vestfold.

878.  Arne Hanssøn, * 1662 på Østre Nøtterø, Vestfold, Norge, † 1728 på Østre Nøtterø.  Han blev gift med Aarsle (Ursula) Hansdatter, 1687 i Nøtterø kirke.

879.  Aarsle (Ursula) Hansdatter, * 1661, † 1733 i Østre Nøtterø.

882.  Ole Knudsen Sproumand, * 1640/45, † 1695 i Sprogø, begravet 1. juli 1695 i Nyborg kirkegård.  Han blev gift med Marie Hieronymidatter Ecklef, 1672.

883.  Marie Hieronymidatter Ecklef, * o. 1645 i Sprogø, † 1718 i Sprogø, begravet 24. november 1718 i Nyborg.  Hun blev gift med (1) Ole Knudsen Sproumand, 1672, * 1640/45, † 1695 i Sprogø, begravet 1. juli 1695 i Nyborg kirkegård.  Hun blev gift med (2) Rasmus Christensen, 9. oktober 1696 i Nyborg, † 1716 i Sprogø, begravet 16. april 1716 i Nyborg kirkegård.

Tip-7-oldeforældre

1058.  Jep Nielsen, * i Rårup, † f. Marts 1679.  Han blev gift med Anne Pedersdatte.

1059.  Anne Pedersdatte, * 1644, † 1708.  Hun blev gift med (1) Jep Nielsen, * i Rårup, † f. Marts 1679.  Hun blev gift med (2) Niels Knudsen, † 1705.

1120.  Johannes Splitaff, kaldet Hans Splittaff, * o. 1609 i Oldenrode, Niedersachsen, begravet 13. januar 1688 i Kirchbauna, Hessen.  Han blev gift med (1) Gerdruth N. N., o. 1630, * o. 1608, begravet 17. marts 1679 i Kirchbauna, Hessen.  Han blev gift med (2) Anna Reidt, 5. marts 1680 i Kirchbauna, Hessen, * o. 1615, † 5. november 1683 i Kirchbauna, Hessen.

1121.  Gerdruth N. N., * o. 1608, begravet 17. marts 1679 i Kirchbauna, Hessen.

1122.  Nikolaus Kohlhusen, * o. 1620 i Niedenstein, Hessen, begravet 6. oktober 1671 i Lohne Hessen.  Han blev gift med Catharina Saur, 5. december 1643 i Lohne, Hessen.

1123.  Catharina Saur, * o. 1625 i Lohne, Hessen, † 29. juni 1683 i Lohne, Hessen, begravet 1. juli 1683 i Lohne, Hessen.

1124.  Christen Krom, † f. 1679.  Han blev gift med Maren.

1125.  Maren, † f. 1679.

1184.  Jenwold Klausen, * 1631 i Fausing sogn, Randers amt, † 1691 i Fausing sogn, Randers amt, begravet 9. oktober 1691 på Fausing kirkegård.  Han blev gift med Johanne Knudsdatter, 1. oktober 1654 i Fausing kirke.

1185.  Johanne Knudsdatter, † 1707 i Fausing sogn, Randers amt, begravet 27. december 1707 i Fausing kirkegård.

1186.  Mogens Simonsen, * 1620 i Auning sogn, Randers amt, † 1685 i Fausing, begravet 18. marts 1685 på Fausing kirke.  Han blev gift med Maren Thomasdatter.

1187.  Maren Thomasdatter, * 1625 i Auning, Randers amt, † 1698 i Fausing, begravet 15. januar 1698 på Fausing kirkegård.

1728.  Gullik Jakobsen, * 1621 i Nordre Sundene, Tjøme, Vestfold, Norge, † 1666 i Nordre Sundene, Tjøme, Vestfold, Norge.  Han blev gift med Gunhild Paalsen, o. 1645 i Tjøme, Vestfold, Norge.

1729.  Gunhild Paalsen, * o. 1624 i Nordre Sundene, Tjøme, Vestfold, Norge.

1730.  Niels Olsen, * 1629 i Helgerød, Sandar, Vestfold, Norge, † o. 1699 i Helgerød, Sandar, Vestfold, Norge.  Han blev gift med Gjertrud Tolvsdatter, o. 1660.

1731.  Gjertrud Tolvsdatter, * 1636 i Steinsholt, Sandar, Vestfold, Norge, † 1695 i Helgerød, Sandar, Vestfold, Norge.

1732.  Paul NN, * 1608 i af Vestfold, Norge.  Han blev gift med Mrs. Poul.

1733.  Mrs. Poul, * 1612 i af Vestfold, Norge.

1734.  Erik Jonsson, * 1615 i Omli Brevik Nøtterø, Vestfold Norge, † o.1670 i Tømmereik, Nøtterøy, Vestfold, Norge.  Han blev gift med NN.

1735.  NN, * o. 1619 i Nøtterøy, Vestfold, Norge.

1740.  Ola Hanssøn Treidane, * 1602 i Treidane, Tjømø, Vestfold, Norge, † 1670 i Treidane, Tjømø, Vestfold, Norge.  Han blev gift med (1) Dorote Pedersdatter, 1639 i Treidane, Tjømø, Vestfold, Norge, * 1606 i Sem, Vestfold, Norge.  Han blev gift med (2) NN Røren.

1741.  Dorote Pedersdatter, * 1606 i Sem, Vestfold, Norge.

1744.  Gudmund Nilsen, * 1598 i Nøtterøy, Vestfold, Norge, † 1685 i Nøtterøy, Vestfold, Norge.  Han blev gift med Miss Torsen, f. 1666.

1745.  Miss Torsen.

1754.  Erik Villasøn, * e. 1614, † e. 1690 i Bjønnes, Nøtterø, Vestfold, Norge.  Han blev gift med Gjøa, e. 1635 i Nøtterø kirke.

1755.  Gjøa.

1756.  Hans Larssøn Nøtterø, * 1625 i Nøtterø Østre, Nøtterøy, Vestfold, Norge, † 1700 i Østre Nøtterø, Vestfold, Norge.  Han blev gift med Anne Gjestsdatter, 1690 i Nøtterø kirke.

1757.  Anne Gjestsdatter, * 1603.

1766.  Hieronymus Henricksen Ecklef, * 1605 i Holsten, † 1672.  Han blev gift med Mette Christoffersdatter, 1635.

1767.  Mette Christoffersdatter, * o. 1610, † 1687 i Egholm i Storebælt, begravet 14. november 1687 i Agersø Kirke.

Tip-8-oldeforældre

2118.  Peder Nielsen.  Han blev gift med Karen Pedersdatter.

2119.  Karen Pedersdatter, * 1646, † 16. marts 1725.  Hun blev gift med (1) Peder Nielsen.  Hun blev gift med (2) Rasmus Hansen, † F. 1725.

2240.  Matin Splitaff, kaldet Marthen, * e. 1582 i Oldenrode?, † o. 1609 i Oldenrode?

2244.  N.N. Kohlhausen.

2246.  Heintz Saur, * o. 1594, begravet 6. februar 1655 i Lohne, Hessen.  Han blev gift med Kunigunda N.N..

2247.  Kunigunda N.N., * o. 1591, † 5. april 1683 i Lohne, Hessen, begravet 7. april 1683 i Lohne, Hessen.

2368.  Peder Klausen, † 1653, begravet 30. april 1653 på Fausing kirkegård.  Han blev gift med ukendt.

2369.  ukendt.

2372.  Simon Svendsen, * 1590 i Auning sogn, Randers amt, † 1660 i Auning sogn, begravet 3. maj 1660 på Auning kirkegård.  Han blev gift med Mrs. Simon.

2373.  Mrs. Simon, * o. 1595.

3456.  Jakob (Hansen) Sundane, * 1590 i Sundane, Tjøme, Vestfold, Norge, † 1655 i Nordre Sundane, Tjøme, Vestfold, Norge.  Han blev gift med Mrs Kari Sundane Gulliksdatter, f. 1620 i Tjøme, Vestfold, Norge.

3457.  Mrs Kari Sundane Gulliksdatter, * 1596 i Nordre Sundane, Tjømø, Vestfold, Norge.

3462.  Tolv Mikkelsen Steinsholt, * 1590 i Haughem, Sandar (Sandeherred), Vestfold, Norge, † 1660 i Steinsholt, Sandar (Sandeherred), Vestfold, Norge.  Han blev gift med Mari Aakesen, f. 1631 i Sandar, Vestfold, Norge.

3463.  Mari Aakesen, * o. 1609 i Sandar, Vestfold, Norge, † 17. august 1675 i Steinsholdt, Sandar, Vestfold, Norge.

3468.  Jon Andorssøn, * 1593 i Omli Brevik Nøtterøy, Vestfold, Norge, † 1670 i Tømmereik Nøtterøy, Norge.  Han blev gift med Mrs Jon Andersen.

3469.  Mrs Jon Andersen, * o. 1597 i Nøtterø, Vestfold, Norge.

3480.  Hans Olsson Treidane, * 1560 i Treidane, Tjømø, Vestfold, Norge, † 1640 i Treidane, Tjømø, Vestfold, Norge.  Han blev gift med Ragnhilde Olsdatter.

3481.  Ragnhilde Olsdatter, * o. 1580.

3488.  Nils NN.

3512.  Lars Arnessøn, * 1585 på Østre Nøtterø, Vestfold, Norge, † 1665 på Østre Nøtterø.  Han blev gift med NN.

3513.  NN.

3532.  Henrich Ecklef.

Tip-9-oldeforældre

4480.  Hans Splitaff, * e. 1561 i Niedersachsen, † f. 1606 i Oldenrode?  Han blev gift med Anna N. N..

4481.  Anna N. N., * o. 1558, † i Oldenrode?  Hun blev gift med (1) Hans Splitaff, * e. 1561 i Niedersachsen, † f. 1606 i Oldenrode?  Hun blev gift med (2) Hans Randolff, 30. december 1606 i Oldenrode.

4744.  Svend NN, * o. 1560 i Auning, Randers amt.  Han blev gift med Mrs Svend.

4745.  Mrs Svend, * o. 1565.

6924.  Mikkel Olsson Haughem, * 1548 i Kiste, Botne, Vestfold, Norge, † 1625 i Haughem, Vestfold, Norge.  Han blev gift med Gjertrud Trondsdatter.

6925.  Gjertrud Trondsdatter, * o. 1550, † 1600 i Haughem, Vestfold, Norge.

6926.  Aake NN, * o. 1577 i Sandar, Vestfold, Norge.  Han blev gift med Mrs Aake, o. 1608 i Sandar, Vestfold, Norge.

6927.  Mrs Aake, * o. 1581 i Sandar, Vestfold, Norge.

6936.  Andor (Anders) Andorssøn, * 1565 i Omli-Brevik, Nøtterø, Vestfold, Norge, † 1640 i Brevik Nøtterø, Norge.  Han blev gift med (1) Mrs Anders Brevik, 1592 i Nøtterø kirke.  Han blev gift med (2) Mrs Anders, o. 1637 i Nøtterø, Vestfold, Norge, * o. 1567.

6937.  Mrs Anders Brevik.

6960.  Ole Treidane, * 1533 i Treidene, Tjøme (Tjømø), Vestfold, Norway, † 1564 i Treidene, Tjøme (Tjømø), Vestfold, Norway.  Han blev gift med NN.

6961.  NN.

7024.  Arne Aslaksøn Nøtterø, * 1550 på Østre Nøtterø, † 1620 på Østre Nøtterø.  Han blev gift med Marie Knutsdatter.

7025.  Marie Knutsdatter, * 1555 i Gjein i Skjee Stokke, Norge, † 1624.

7064.  Petter Eckleff, * i Holland.

Tip-10-oldeforældre

8960.  Heinrich Splitaff, * o. 1540 i Niedersachsen, † e. 1612 i Oldenrode?  Han blev gift med N.N..

8961.  N.N., † E. 1610 i Oldenrode.

13848.  Tolv Gunnulvsen Haughem, * 1520 i Haughem, Sandar (Sandeherred), Vestfold, Norge, † 1625.

Tip-11-oldeforældre

17920.  NN Splitaff, * f. 1510 i Niedersachsen.  Han blev gift med NN.

17921.  NN.

27696.  Gunnulv Haughem, * o. 1485 i Sandar, Vestfold, Norge, † 1528 i Haughem, Sandeherred, Vestfold, Norge.

Tip-12-oldeforældre

55392.  NN. Torleivsson, * o. 1450 i Sandar, Norge.

Tip-13-oldeforældre

110784.  Torleiv Gunnulvsson, * o. 1420 i Sandar, Norge, † 1465.

Tip-14-oldeforældre

221568.  Gunnulv Torleivsson, * ? i Sandar, Norge.

Tip-15-oldeforældre

443136.  Torleiv Ogmundsson, * o. 1355 i Sandar, Norge, † 1430 i Tjølling, Norge.

Tip-16-oldeforældre

886272.  Ogmund Torleivsson, * f. 1320 i Lindheim, Sauherad, Telemarken, Norge, † 1370 i Hybberstad, Tjølling, Vestfold, Rogaland.  Han blev gift med Åse NN.

886273.  Åse NN, * 13?? i Hybbestad, Tjølling, Norge.

Tip-17-oldeforældre

1772544.  Torleiv Saxbjørnsson Lindheim, * o. 1292 i Lindheim, Sauherad, Telemark, Norge, † 1340 i Nes, Sauherad, Telemark, Norge.  Han blev gift med Cecilia Ivarsdatter Rova Nes.

1772545.  Cecilia Ivarsdatter Rova Nes, * f. 1310 i Søndre Nes, Sauherad, Telemark, Norge, † 1360 i Søndre Nes, Sauherad, Telemark, Norge.

Tip-18-oldeforældre

3545088.  Saksbjørn Simonson Lindheim, * 1270 i Lindheim, Sauherad, Telemark, Norge, † i Lindheim i Sauherad, Telemark.  Han blev gift med NN Pålsdatter Skior.

3545089.  NN Pålsdatter Skior, * e. 1278 i Skior, Osland, Telemark, Norge, † i Lindheim i Sauherad, Telemark.

Tip-19-oldeforældre

7090176.  Saksabjørn Simonson Lindheim, * 1230 i Lindheim, Nes, Telemark, Norge, † 1300 i Lindheim, Telemark.  Han blev gift med Kanne Ormsdatter Lindheim.

7090177.  Kanne Ormsdatter Lindheim, * 1278 i Skior, Osland, Telemark, Norge, † i Sauherad, Lindheim, Norge.

Tip-20-oldeforældre

14180354.  Pål Eiriksson Skior, * e. 1240 i Norge, † 1342.  Han blev gift med Gro Guttormsdatter Gydåsen.

14180355.  Gro Guttormsdatter Gydåsen, * o. 1260 i Norge.  Hun blev gift med (1) Pål Eiriksson Skior, * e. 1240 i Norge, † 1342.  Hun blev gift med (2) Håkon V "Hålegg" Magnusson, konge af Norge, * 10. april 1270 i Tøndsberg, Vestfold, † 8. maj 1319 i Tunsberghus, Tungsberg, Sogn og Fjordane, Norge, begravet 1319 i Mariakirken i Oslo.

Tip-21-oldeforældre

28360708.  Eirik Smid Dugalssen, * f. 1242, † 1287.

28360710.  Guttorm Agmundson Gydåsen, * o. 1230, † 1307.  Han blev gift med Gunhild Arnesdatter.

28360711.  Gunhild Arnesdatter, * o. 1234 i Norge.

Tip-22-oldeforældre

56721420.  Agmund Haraldson Tomb Bratt, * o. 1200 i Tomb, Råde, Østfold, Norge.  Han blev gift med Gyda Guttormsdatter.

56721421.  Gyda Guttormsdatter, * o. 1204 i Valdres, Oppland, Norge.  Hun blev gift med (1) Agmund Haraldson Tomb Bratt, * o. 1200 i Tomb, Råde, Østfold, Norge.  Hun blev gift med (2) Smid Erikson.  Hun blev gift med (3) NN.  Hun blev gift med (4) Gundbjørn "Bonde Jonsbror" Asbjørnson, * o. 1200 i Oppland, Norge, † 1240.

56721422.  Arne Smidson Bolt, * o. 1205 i Norge.  Han blev gift med Gudrun Audunsdatter.

56721423.  Gudrun Audunsdatter, * o. 1210.  Hun blev gift med (1) Arne Smidson Bolt, * o. 1205 i Norge.  Hun blev gift med (2) Hugleik Jonson Smor.

Tip-23-oldeforældre

113442840.  Harald Agmundson Stangarfylja Bratt, * o. 1170 i Stange, Hedmark, Norge.  Han blev gift med Ulfhild Simonsdatter Ku Tomb.

113442841.  Ulfhild Simonsdatter Ku Tomb, * o. 1174 i Tomb, Råde, Østfold, Norge.

113442842.  Guttorm Audunson.  Han blev gift med NN Øysteinsdatter.

113442843.  NN Øysteinsdatter, * o. 1179 i Norge.

113442844.  Smid Øysteinson Bolt, * o. 1180 i Norge.

Tip-24-oldeforældre

226885680.  Agmund Halvardsen Bratt, * i Stange, Hedmark, Norge, † 1198.  Han blev gift med NN Haraldsdatter.

226885681.  NN Haraldsdatter.

226885682.  Simon Torgersen Ku Tomb, * o. 1145 i Tomb, Råde, Østfold, Norge.

Tip-25-oldeforældre

453771362.  Harald Olavsen Bratt.

453771364.  Torger Simonsen Ku Tomb, * o. 1115 i Tomb, Råde, Østfold, Norge, † i Tomb, Råde, Østfold, Norge.

Tip-26-oldeforældre

907542724.  Olav Ugjave Bratt, † 1172 i Danmark.

Tip-27-oldeforældre

1815085448.  Gudbrand Skavhaggsinn Bratt, † 4. februar 1161.  Han blev gift med Marie Eysteisdatter Of Norway.

1815085449.  Marie Eysteisdatter Of Norway.

Tip-28-oldeforældre

3630170898.  Eystein Magnusson Of Norway, * 1088 i Norge, † 29. august 1123, begravet i Nidaros Domkirke.  Han blev gift med Ingeborg Guttormsdatter.

3630170899.  Ingeborg Guttormsdatter.

Tip-29-oldeforældre

7260341796.  King Magnus Olafsson Barfuss Of Norway, * 1073 i Norge, † 24. august 1103, begravet 1103 i St. Patrick-kirken, Downpatrick , Ulster , Irland.  Han blev gift med (1) NN.  Han blev gift med (2) NN.

7260341797.  NN.

Tip-30-oldeforældre

14520683592.  King Olaf "Kyrri" Of Norway, † 22. september 1093.  Han blev gift med Thora Arnesdatter.

14520683593.  Thora Arnesdatter, * o. 1055.

Tip-31-oldeforældre

29041367184.  King Harald III " Hardrada" Sigurdsson, Of Norway, * 1015 i Ringerike, Buskerude, Norway, † 25. september 1066 i Stamford Bridge, Durham, England, begravet 1066 i Elgeseter Kloster, Trondheim, Norway.  Han blev gift med Thora Thorbergsdatter.

29041367185.  Thora Thorbergsdatter.

29041367186.  Arne Laage.  Han blev gift med N. N. Saebj.

29041367187.  N. N. Saebj.

Tip-32-oldeforældre

58082734368.  King Sigurd "Syr" Halvdansson, of Norway, * 960 i Ringerike, Buskerude, Norway, † 1018.  Han blev gift med Åsta Gudbrandsdatter.

58082734369.  Åsta Gudbrandsdatter.

Tip-33-oldeforældre

116165468736.  Halvdan Sigurdson Of Oplandene King, * 930 i Haugesund, Rogaland, Norge, † 1018 i Hadafylke, Norge, begravet 1018 i Trondheim, Sør-Trøndelag, Norge.  Han blev gift med Asta (Astrid) Asta, o. 986.

116165468737.  Asta (Astrid) Asta, * o. 970 i Vestfold, Norge.

Tip-34-oldeforældre

232330937472.  King Of Norway Harald I Halvdansson Haarfagre, * 850 i Hedemark, Norge, † 933 i Avaldsnes, Rogaland, Norge, begravet 933 i Hagesund, Rogaland, Norge.  Han blev gift med (1) Ragnhild Eriksdatter, * o. 875 i Jutland, Danmark, † e. 897 i Lade Near Trondhjem, Norge.  Han blev gift med (2) Snøfrid Svåsesdatter, i Gudbrandsdalen, Oppland, Norge.

232330937473.  Snøfrid Svåsesdatter.

Tip-35-oldeforældre

464661874944.  Halvdan "Svarte" Gudr, King, * 830 i Vestfold, Norge, † 860 i Stein, Ringerike, Norge.  Han blev gift med (1) Ragnhild Sigurdsdatter, Princess,, o. 860, * o. 830 i Ringerike, Buskerud, Norge, † 858 i Vestfold, Norge.  Han blev gift med (2) Ragnhild Haraldsdatter, o. 850.

464661874945.  Ragnhild Sigurdsdatter, Princess,, * o. 830 i Ringerike, Buskerud, Norge, † 858 i Vestfold, Norge.

Tip-36-oldeforældre

929323749890.  Sigurd Hjort.

Del siden